Bedre integration

Indvandrer og flygtninge fra mange ikke vestlige lande er alt for dårligt integreret i det Danske samfund. Og det har en pris. 33 milliarder kroner om året har Finansministeriet beregnet ikke vestlig indvandring koster Danmark.

Overfører man disse tal til Gladsaxe koster den manglende integration Gladsaxe 300 millioner kr. Det er mange penge. Og gør vi ikke noget bliver den regning meget større i de kommende år.  

Flygtninge og indvandrer fra ikke vestlige lande er oftere på overførelsesindkomst end danskere.  I Gladsaxe udgør ikke-vestlige borgere 12.5% af de erhvervsaktive borgere men 30% af alle på overførelsesindkomst.

Undersøgelse fra DA har vist, at mange indvandre – selvom de er erklæret jobparate – ikke søger jobs så de kan forsørge sig selv. De opfylder dermed ikke kriterierne for at kunne modtage offentlige ydelser.  Desværre viser undersøgelsen fra DA, at mange kommuner ikke stopper kontanthjælpen selvom man ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det skal der skrides ind over for. Står man ikke til rådighed for arbejdsmarkedet skal man ikke modtage kontanthjælp. Ved sikre, at jobparate indvandre kan modtage kontanthjælp fastholder vi dem i et parallelsamfund og ødelægger integrationen.  Job er den bedste vej til integration.

Ønsker man ikke at tage arbejde – uanset herkomst – skal man ikke kunne modtage kontanthjælp.

Bekæmp ekstremister

Europe har desværre i de seneste år været ramt af mange tilfælde af terrorisme. De fleste attentatmænd har været muslimer med baggrund i IS eller en anden terrororganisation.  Vi har i Danmark haft et terrorangreb. Det viser at vi i Danmark også har miljøer, hvor man er villig til at begå terror. 

Hadet i mange miljøer er rettet mod det danske samfund og racistisk had mod jøder. Det skal vi stoppe.

Gladsaxe Kommune skal yde en aktiv indsats i at stoppe parallelsamfund, hvor had mod Danmark trives.

Nedlæg Integrationsrådet

Gladsaxe har haft et integrationsråd i mere end 15 år. Rådet har lille interesse fra indvandrerne selv. Det kan man se ved den lave valgdeltagelse og lille interesse for at sidde i integrationsrådet. Vi tror ikke et kommunalt integrationsråd giver mere integration i Gladsaxe. 

Øget integration er en opgave for civilsamfundet. Det er ikke en kommunal opgave

Det vil vi

Sikre indvandrer kommer på arbejdsmarked

Ingen kontanthjælp til borgere der ikke er aktiv jobsøgende

Stop for modersmålsundervisning

Nedlægge integrationsrådet

 
Foto: Flickr.com  New American Leader Project