Et børnevenligt Gladsaxe

Forældrene har ansvaret for deres børns opdragelse. Ikke kommunen. Det ønsker vi også gælder når børnene går i daginstitution.  Vi vil derfor arbejde for at byrådet for mindre magt og indflydelse og forældrebestyrelserne mere. De skal fastsatte rammerne for den enkelte daginstitution. Det skal Gladsaxe Byråd ikke.   

Der er i dag alt for mange lukkedage i daginstitutionerne. Det er et problem for de mange forældre som arbejder f.eks. 1. maj, hvor institutionerne holder lukket. Derfor vil vi arbejde for at lukkedage i daginstitutionerne afskaffes.  Mange forældre arbejder i dag på andre tidspunkter end 08-16 5 dage om ugen. De forældre skal også have et pasningstilbud.  Vi vil derfor undersøge behovet for udvidet åbningstider i daginstitutionerne. 

Forældrene i Gladsaxe betaler nogen af Danmarks dyreste takster for daginstitutioner. Det kan derfor forvente en bedre service.

Vi vil sikre bedre rammer for forældrenes frie valg til at få passet deres børn. De forældre, der selv ønsker, at passe deres børn i en periode skal have mulighed for det ved, at de får en pasningscheck, der modsvare det kommunale tilskud til børnepasning.

Muligheden for at børn passes i private institutioner skal styrkes. Private daginstitutioner kan tilbyde pasningstilbud på et højt fagligt niveau.

 Det vil vi

 Afskaffe lukkedage i daginstitutioner

Styrke forældreindflydelse

Sikre pasningsmuligheder, der passer den enkelte familie

Sikre det frie valg

 

Foto: flickr.com Soenderborg.dk