En attraktiv erhvervskommune

Gladsaxe har og skal fortsat være en aktiv erhvervskommune med et stort og varieret erhvervsliv. Lige fra kiosken på hjørnet til Novo.

Vores erhvervsliv skaber mange arbejdspladser til Gladsaxes borgere og bidrager til velfærden i kommunen med store skattebetalinger både i selskabsskat og skatter fra de mange Gladsaxe borgere.

En position som en af Danmarks førende erhvervskommuner kommer ikke af sig selv, og vi skal ikke hvile på laurbæerne i de kommende år.  Der stilles hele tiden nye krav til virksomhederne for at de kan forblive konkurrencedygtige. 

Gladsaxe Kommune skal tilbyde virksomhederne en service, som kan modsvare de krav de har til en erhvervsvenlig kommune.

Det er virksomhederne, der skaber vækst og velstand. Kommunen er en servicepartner, som skal yde service til virksomhederne så de kan skabe vækst og velstand.

Vi konservative har en række forslag til hvordan vi kan gøre en god service bedre for virksomhederne.

Vi vil afskaffe dækningsafgiften

Gladsaxe Kommune opkræver en dækningsafgift af virksomhederne i Gladsaxe. Afgiften modsvarer den ejendomsværdiskat private betaler. Vi har med succes fået nedsat dækningsafgiften i denne periode men vores mål er, at den afskaffes.

Dækningsafgiften er en ekstra skat på virksomheder, der gør det dyrere at drive virksomhed i Gladsaxe. I Gladsaxe er dækningsafgiften på 9.6 promille af erhvervsejendomsværdien. 

Langt de fleste af landets kommuner opkræver ikke dækningsafgift. Det er derfor billigere for virksomheder at etablere sig i de kommuner.

Gladsaxe skal også være en konkurrencedygtig kommune når det drejer sig om erhvervslivets omkostninger. Vi vil derfor arbejde for, at dækningsafgiften afskaffes i Gladsaxe.

Et aktivt handelsliv

Gladsaxe skal være en aktiv handelsby, hvor der er et bredt udvalg af dagligvarebutikker.  Butikkerne er i disse år udsat fra hård konkurrence. Ikke kun fra internettet men også fra København og de mange storcentre, der er omkring Gladsaxe.

For at skabe et attraktivt handelsliv i Gladsaxe vil vi udvikle vores handelsliv omkring Søborg Hovedgade, Buddinge Centret og Bagsværd Hovedgade.  Vi ønsker ikke, at der bygges flere supermarkeder i boligkvarterer.  Supermarkeder skal placeres i vores handelscentre, og virker som en dynamo til at trække flere kunder til. 

Det skal være lettere for kunderne, at komme til forretningerne. Vil vi sikre, at der er tilstrækkelig med parkeringspladser.

Bauhaus ønsker, at opfører et byggemarked i Mørkhøj industrikvarter. Det kan vi støtte da det vil tiltrække mere handel til Gladsaxe, og skabe mange nye arbejdspladser.

Effektiv byggesagsbehandling

Virksomhederne har krav på en effektiv byggesagsbehandling. Har virksomhederne brug for udvidelse af deres ejendomme skal de have svar hurtigst muligt.  De gebyrer, som Gladsaxe Kommune opkræver i forbindelse med byggesager skal være nogen af landets laveste.

Lynhurtigt internet i hele kommunen

Teknologi og lynhurtigt internet er vigtigere for virksomhederne. Undersøgelser har vist, at hurtigt internet øger virksomhedernes konkurrenceevne og overskud. Vi vil derfor arbejde for at der kommer mindst 1 GB internet i hele Gladsaxe. Teleselskaberne ligger internet ud mange steder i kommunen. For at hele Gladsaxe kan få 1GB internet vil vi arbejde for at teleselskaberne i forbindelse med anden opgravning i Gladsaxe kan ligge fibernet ned sammen med kommunen. Det vil mindske anlægsomkostningerne.