Effektiv transport

Gladsaxe er en del af Storkøbenhavn. Virksomheder og borger har brug for effektive transportløsninger så de nemt og hurtigt kan komme rundt i både Gladsaxe og Storkøbenhavn.

Gladsaxe skal have effektive transportløsninger uanset om man vælger, at tage bil, tog, bus, cykel eller er gående.

I dag er det i myldretiden svært, at komme frem på Ring 3. Mange bilister holder i kø og busser kan ikke komme frem. De lange køer og ventetid på Ring 3 koster samfundet milliarder.

Vi er modstander af anlæg af en letbane lang Ring 3 fra Lyngby til Ishøj da giver store gener for den øvrige trafik og beboere langs letbanen. 

En letbane er en samfundsøkonomiske dårlig investering. Rapporter viser, at over 30 år har samfundet et tab på 2.5 milliarder kr. Vælger man, at opgraderer busser med egne vognbaner vil der være en samfundsmæssig gevinst på mere end 500 millioner kr. i samme periode. 

Transporttiden med letbanen fra Lundtofte til Ishøj er med letbanen beregnet til 44 minutter og med høj hastighedsbus til 46 minutter.  Det er en besparelse på 2 minutter, der koster 3 milliarder kroner.

Bedre og hurtigere busser er samfundsøkonomisk en bedre løsning, som vi kan støtte.

Det kommunale vejnet skal løbende vedligeholdelse for alle trafikanter, og der skal sikres en effektiv trafikafvikling.

Vi støtter regeringens planer om, at driften af S togene sendes i udbud. Et udbud vil kunne sikre billigere priser for brugerne.  

Trængselsring i København

Københavnske politikere fremsender igen og igen forslag om en trængselsring rundt om København. Det er vi kraftige modstandere af. Det ødelægger mobiliteten og væksten i hele Storkøbenhavn. Gladsaxes borgere skal ikke betale en skat til København for at kører på arbejde.

 

Det vil vi:

Sikre effektive transportløsninger

Nej til letbane Ja til højhastighedsbusser

Nej til trængselsring i København

Foto: Flickr.com Jane Mejdahl