Styr på økonomien

Vi konservative ønsker en kommune, hvor borgerne er i centrum. Kommunen er til for borgerne ikke omvendt.  De kommunale udgifter og opgaver er vokset og vokset i alt for mange år. Det skal stoppes. Gladsaxe skal på slankekur, og civilsamfundet skal fylde mere.

Den kommunale administration skal effektiviseres og slankes.  Gladsaxe bruger i dag flere penge på administration end mange andre af landets kommuner. I forhold til de mest effektiv drevet kommuner i Danmark bruger Gladsaxe mere end 1.800 kr. pr. borger til administration. 

Blev Gladsaxe drevet lige så effektivt som de mest effektive kommuner i Danmark vil vi kunne spare 100 millioner kr. på administration i Gladsaxe.

En undersøgelse fra Cepos har dokumenteret, at Gladsaxe samlet bruger 240 millioner kr. mere på kommunal service end de mest effektiv drevet kommuner.

Det betyder, at vi i Gladsaxe betaler for meget end i andre kommuner for den samme service.  Blev vi lige så effektive, som de bedste kommuner i Danmark vil vi kunne få både bedre kommunale service og skattelettelser.

Siden 2013 er de kommunale omkostninger til administration steget med næsten 600 kr. om året pr. borger.  

Vi vil gennemgå den kommunale administration og gøre den mere effektiv og billigere så de kan nedbringes til niveau med de bedst drevet kommuner I Danmark.  

Vi vil lære af de kommuner, der gør det bedre end Gladsaxe for at gøre de kommunale udgifter mindre.

Vi vil gennemgå alle arbejdsgange, og fjerne dobbelte og unødvendige arbejdsgange.  I de tilfælde, hvor det er Folketinget der vedtager nye love og regler, som giver større udgifter for kommune og borger vil vi arbejde for at de bliver fjernet.

Vi er positiver overfor øget udlicitering og øget brug af private virksomheder til, at løse opgaver for kommunen.  Private virksomheder kan mange gange løse opgaver bedre end kommunen da de har mere viden om en given opgave og derfor kan gøre det billigere.

Borgeren i centrum

For os konservative er det borgeren der er i centrum. De kommunale tilbud skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers behov.

Vi ønsker, at styrke de frie valg.  Borgerne skal selv kunne vælge om de vil gøre brug af kommunale eller private tilbud. Konkurrence mellem flere udbydere giver bedre tilbud og service. Borgere, der vælger private tilbud skal have en ”check” fra kommunen på samme beløb som var det kommunen der lavede opgaven. Det kendes f.eks. fra hjemmehjælpsområdet.

Det skal være nemmere for borgerne at komme i kontakt med kommunen.  Vi vil åbne rådhuset så borgerne kan komme i kontakt med rådhuset både personligt og telefonisk 9-16 hele ugen. Og ikke som i dag kun 20 timer.

Vi vil afskaffe tidsbestilling til borgerservice. Den service tilbyder andre kommuner. Så kan Gladsaxe også.

 

Det vil vi arbejde for:

·        Effektiv administration

·        Øget udlicitering

·        Åbent på Rådhuset 37 timer om ugen.

·        Ingen tidsbestilling til Borgerservice

 

Foto: Flickr.com Matthias Buehler