Nyt fra Henrik

Staten løber fra regning – og byrådet lader dem gør det

En mulig kommende letbane er et dyrt projekt for skatteborgerne i Gladsaxe, de 10 andre letbanekommuner og Region Hovedstaden. Med statens udtræden kan regningen for letbanen blive endnu højere. Staten er i dag medejer af I/S Hovedstadens Letbane med 40%, og skal med den nuværende aftale mellem stat, region og... Læs mere

Et børnevenligt Gladsaxe

Hverdagen skal fungere for børnefamilierne. Daginstitutionerne skal passe til families behov og ønsker. Fleksibilitet og valgfrihed er nøgleordene. Forældrene skal bestemme mere over deres families liv, og vi ønsker at styrke det fri valg for den enkelte familie. Forældrene i Gladsaxe betaler nogle af Danmarks højeste takster, for at få... Læs mere

Letbanen koster Gladsaxe 600 millioner

Hvis planerne om en letbane i Ring 3 bliver gennemført, vil det blive et meget dyrt bekendtskab for borgerne i Gladsaxe og de andre 10 letbanekommuner. Letbanen er beregnet til at koste 6.2 milliarder kr. at anlægge og købe togvogne for. Men omkostningerne stopper ikke her for skatteborgerne. Til de... Læs mere

Nej til salamifortætning af Gladsaxe

Socialdemokratiet og SF ønsker, at det skal være muligt at bygge tættere i vores villakvarterer med dobbelthuse og huse i 2 plan. Det kom frem på sammenslutningen af grundejerne i Gladsaxes vælgermøde. Det siger Det Konservative Folkeparti klart nej til. Vi ønsker ikke, at der skal bygges tættere i vores... Læs mere

Det store jobcirkus

På 3 år har Gladsaxe brugt mere end 175 millioner kr. på at sende ledige i praktikforløb hos kommuner og virksomheder. 7.151 Gladsaxe borgere er de sidste 3 år sendt ud i job med løntilskud, i virksomhedspraktik eller jobrotation. Om de 175 millioner, man har brugt på at sende ledige... Læs mere

Respekt for skatteborgernes penge

Gladsaxe Kommune bruger en halv milliard til administration om året. Det er mange penge. Og mere end mange andre kommuner bruger på administration. Pr. indbygger bruger Gladsaxe 7.244 kr. på administration om året. Vores nabokommuner Herlev bruger 6.378 kr. og Gentofte 5.558 kr. pr. indbygger. Blev Gladsaxe drevet lige så... Læs mere

Mere fokus på faglighed i folkeskolen

CEPOS offentliggør hvert år en undersøgelse, der viser undervisningseffekten for alle landets skoler. Undersøgelsen viser, hvor dygtig de enkelte skoler er, til at løfte elevernes faglige niveau med baggrund i elevernes sociale baggrund.  Den bedste skole i Gladsaxe, til at løfte elevernes faglige niveau er nr. 237 i Danmark.  Det... Læs mere

Letbanen er en ny Berlinmur i Gladsaxe

Bliver letbanen til en realitet, vil den dele Gladsaxe i to dele som en anden Berlinmur fra Buddingevej til rundkørslen og langs Ring 3 til Herlev. Letbanen kræver store trafikale ændringer, som vil komme til at gribe ind i den øvrige trafik og mange Gladsaxeborgeres liv hver eneste dag.  Mange... Læs mere