Kommunen skal ikke tage skraldet

Det socialistiske flertal i Gladsaxe Byråd har planer om, at kommunen i fremtiden selv skal stå for indsamlingen af dagrenovationen. Det er en dårlig ide for borgerne i Gladsaxe, da det vil betyde dårligere service og højere priser. Den eneste vinder vil være 3F, der vil få flere medlemmer.

Fra 1940erne og frem til 2002 stod Christianslyst for indsamling af dagrenovationen. Da man udbød opgaven, sparede borgerne i Gladsaxe ca. 3. millioner kr. årligt ved at HCS overtog indsamlingen.

Løser en privat virksomhed ikke opgaven tilfredsstillende, kan man skifte den ud. Det kan man ikke, hvis kommunen løser opgaven. Kan den kommunale virksomhed ikke overholde budgetter eller leverer en god service, er politikernes svar altid at bruge flere penge og ansætte flere. Og det er skatteborgerne, der ender med regningen.

Socialdemokraterne og deres socialistiske venner har i disse år travlt med at kommuner skal løse stadig flere og flere opgaver på bekostning af private virksomheder. Det til trods for, at mange private leverer en bedre service end kommunerne selv.

Fremfor at kommunen skal løses flere og flere opgaver selv, bør man give borgere mere frit valg og lade private løse flere opgaver. Det vil give mere velfærd for borgerne i Gladsaxe i form bedre service og lavere skat.

Gladsaxe Kommune kunne f.eks. lade private stå for service og vedligeholdelse på Gladsaxe Stadion. Det kan kun blive bedre end den service kommunen selv præstere.

Foto: Jeffrey Beall