En ekstraregning på 1.2 milliarder til skatteborgerne

 

Det kommer til at koste skatteborgerne i de 10 letbanekommuner og i Region Hovedstaden 1,2 milliarder kr. at staten ikke ombygger Glostrup og Herlev Stationer, som forudsat af Hovedstadens Letbane i deres budgetter for den kommende letbane.

I et brev til trafikministeren skrev de 10 kommuner og regionen, at en manglende ombygning af Herlev og Glostrup Stationer vil betyde et passagertab på hhv. 6,5% for Herlev Station og et passagertab på 7-10 % for Glostrup Station.

Letbanen har budgetteret med 19,4 millioner passagerer i 2036 om året. Den manglende ombygning af de to stationer vil betyde, at letbanen hvert år vil mangle ca. 3 millioner passagerer.

19,4 millioner passagerer skal sammenlignes med, at 300S og 30 E hvert år har ca. 5 millioner passagerer. Så man regner med, at letbanen får 4 gange flere passagerer end busserne har i dag. Det er meget optimistisk skøn.

I sine budgetter har letbanen budgetteret med indtægter på 212 millioner kr. om året. Det betyder et tab på ca. 31,8 millioner kr. hvert år. I hele letbanens levetid på 40 år vil det betyde 1,2 milliarder kr. i færre indtægter til letbanen.

Og den regning er der kun skatteyderne til, at betale.

Udbygning af særligt Herlev Station er særlig vigtig. Så vigtig, at de 10 kommuner og Regionen i deres brev til transportministeren skriver, at en ombygning af Herlev Station er en forudsætning for anlæg af letbanen.

Nu i 2019 ved vi, at staten ikke vil ombygge hverken Herlev eller Glostrup stationer. Og så burde letbanen jo opgives.

Men det har ikke stoppet politikerne fra at vedtage letbanen. Toget kører så at sige, og det lader sig ikke stoppe.

Da letbanen skulle vedtages i foråret 2018, fremsendte Hovedstadens Letbane en skrivelse til alle kommunerne og regionen. Af skrivelsen fremgår det, at letbanen koster 190 millioner kr. i årlig drift.

Det betyder, at de årlige omkostninger er større end indtægterne.  Letbanen er i forvejen en dårlig samfundsøkonomisk investering, men er med de manglende ombygninger af de to stationer blevet en endnu dårligere forretning.

Politikerne i de 10 kommuner og regionen har været så forhippet på at bygge letbanen, at de har ladet staten udtræde af projektet allerede nu, og ikke når letbanen er færdig som var aftalt.  Går letbanen over budgettet, så skal kommunerne betale 40% af de ekstra omkostninger.

Man har heller ikke stillet krav til staten om, at Herlev og Glostrup stationer bliver ombygget, selvom man selv har sat den som en forudsætning for letbanens etablering.

Politikerne i kommunalbestyrelser og regionen har været så forhippet på at få deres letbane, at de er helt ligeglade med prisen for letbanen.

Men der er en pris for skatteborgerne og det er højere skatter og dårligere kernevelfærd.

Foto: Flickr.com Lav Ulv