Et smukt Gladsaxe

Politikerne i Gladsaxe taler ofte og gerne om et grønt Gladsaxe med skov og natur. Det gør de samtidig med, at de giver den ene tilladelse efter den anden til nyt og stadig højere og tættere byggeri overalt i Gladsaxe.

Det Konservative Folkeparti siger stop til fortsat mere og tættere byggeri i Gladsaxe. Vi ønsker at bevare vores mange boligområder som åben bebyggelse med grønne områder.

Vi siger ja til byudvikling, men nej til by fortætning.

Vi er imod borgmester Trine Græse og socialdemokraternes planer om, at bygge 2.800 nye boliger i Gladsaxe og 80.000 borgere i Gladsaxe. 80.000 borgere i Gladsaxe er 10.000 flere borgere, end vi er i dag.

Der er bygget meget nyt i Gladsaxe i de seneste år. Der er bygget nyt f.eks. ved Søborg Møbelfabrik og Solgården i Bagsværd. Begge eksempler på nybyggeri, hvor der er bygget alt for tæt.

Et flertal i byrådet har planer om mere byggeri i Gladsaxe som byggeriet på den gamle posthusgrund i Søborg eller fødevaredirektoratets bygninger i Mørkhøj.

I Mørkhøj vil man bygge op til 6 etager lige ud mod Gladsaxe Møllevej. Det 6 etager skal ifølge borgmesteren virke som støjværn for trafikken fra Gladsaxe Møllevej.

Gladsaxe Byråd skal om få måneder debattere og vedtage en ny kommunalplan for de kommende 4 år.

Borgmester Trine Græse vil sikkert fremlægge en plan, som gør det muligt at opføre 2.800 nye boliger i Gladsaxe.

Skal den plan realiseres, skal der ikke kun opføres store byggerier som f.eks. Solgården i Bagsværd, men også bygges rækkehuse i vores villakvarterer som f.eks. på Holmevej og Gammelmosevej.

Gives der mulighed for at bygge rækkehuse i vores villakvarterer, vil det medføre en stor forandring af vores villakvarterer. Og det er ikke til det bedre.

Fra konservativ side vi vil arbejde for byudvikling af det Gladsaxe, som vi kender. Men vi siger nej til, at Gladsaxe skal være et lille Hong Kong med højhuse i alle vores kvarterer.