Frihedsrettighederne er et forsvar værd

De borgerlige frihedsrettigheder og retsstaten er under pres i disse år. Ikke fra totalitære stater eller fra socialister, der vil omstyrte det kapitalistiske samfund. Men fra borgerlige partier og politiker, som er parat til at opgive alle retsstatens principper og frihedsrettigheder til fordel ”danskernes sikkerhed”.

Den nye lov, som folketinget har vedtaget om, at man administrativt kan fratage danskere med dobbelt statsborgerskab deres danske statsborgerskab, sikrer på ingen måde danskernes sikkerhed. Loven er et angreb på helt grundlæggende principper om retsstaten og magtens 3-deling.

Danmark og andre vestlige demokratier bygger på princippet om en lovgivende magt, en udøvende og en dømmende magt. Vi kender det bedst fra USA, hvor domstolene ikke er bange for, at underkende politikerne og præsidentens love og beslutninger, hvis de strider imod forfatningen.

Princippet om magtens 3 deling er ikke kun et liberalt fantast-projekt uden hold i virkeligheden. Men har de sidste 250 år vist sit værd for både at skabe demokrati, velstand og ikke mindst beskytte borgere mod overgreb fra politikere og stat.

Retsstaten sikrer alle i Danmark har rettigheder overfor staten. Man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Man kan ikke fængsles længere end 24 timer uden at komme for en dommer, og vi har ytrings- og religionsfrihed.

Alle rettigheder som adskiller Danmark som demokrati fra totalitære lande. Rettigheder vi som borgere skal være glade for og forsvare. Desværre er de rettigheder ikke længere i høj kurs hos mange. Målet helliger åbenbart midlet, når det kommer til at beskytte ”samfundet” mod det, vi ikke kan lide.

Statsborgerskabet er åbenbart ikke en gave, som mange nationalkonservative ofte siger. Men noget man fratages en administrativt. Et af retsstatens helt grundlæggende principper om du er uskyldig indtil det modsatte er bevist vendes om. Med den nye lov er man som borger skyldig indtil man har bevist det modsatte.

En proces, hvor man kan fratage borgere deres statsborgerskab, burde få alle alarmklokker til at ringe. Der er al for stor chance for, at der kan ske administrative fejl i den proces, hvor uskyldige får frataget deres statsborgerskab. Hele processen gennemføres uden der har været afholdt partshøringer, og mange får frataget deres statsborgerskab, uden de ved det. Det er ikke en retsstat værdig

Det borgerlige Danmark må se sig selv i øjnene, og spørge om alle de love, som man har været med til at vedtage om fratagelse af statsborgerskab, tildækningsforbud, øget overvågning er en borgerlig retsstat værdig.

Det borgerlige Danmark må gøre en større indsats for at beskytte borgerne og tage retsstaten og frihedsrettighederne seriøst. Desværre er mange borgerlige forfalder til populisme og letkøbt stemmejagt, som man har gjort med statsborgerskabsloven.

Vi skal have løst problemer med Islamisk Stat og andre terrorister som vi oplever i disse år. Men metoden er ikke at give køb på retsstaten.

Foto: ChasM5 Flickr.com