Har vi plads til 2800 nye boliger?

Der er fuld gang i byggekranerne i disse år i Gladsaxe. Der bygges højt og tæt på enhver ledig plet i Gladsaxe. Og det stopper ikke her. 2.800 flere nye boliger skal der være plads til i Gladsaxe i de kommende år, hvis det står til Borgmester Trine Græse og et flertal i Gladsaxe Byråd.

Der skal bygges tættere og højere i Bagsværd Bypark og borgerne på Mørkhøj Bygade kan se til en 6 etager boligblok, der også skal være støjskærm. Der bygges rækkehuse i villakvarterne og alle områder i Gladsaxe ændrer karakter i disse år.

Og det er ikke til det bedre. Mange af de nye boliger er i dag bygget alt for tæt og er uden plads og grønne områder, hvor mennesker kan trives.

Gladsaxe skal ikke være et nyt Hong Kong eller Chicago, hvor der bygges højt og tæt alle steder. Vi har brug for en ny politik end den der er ført de sidste 40 år i Gladsaxe for hvordan og hvor meget vi bygger i Gladsaxe før det er for sent. For er ejendommen først opført så står de der de næste 100 år.

Et godt sted at starte vil være, at droppe planerne om 6 etager på Mørkhøj Bygade og yderligere fortætning i Bagsværd Bypark.

Gladsaxe skal udvikles og ikke ødelægges. Vi har ikke plads til 2800 nye boli