Kommunerne svigter vores svageste medborgere

Kommunerne over hele landet taber mange sager ved den sociale ankestyrelse. På nogen områder får borgerne medhold eller sagerne bliver hjemvist til fornyet behandling på grund af mangelfuld sagsbehandling i 70% af de påklagede sager. Det er ikke godt nok.

Det er ikke kun galt med sagsbehandlingen i de sager, som borgerne klager over. Også i de sager, hvor borgerne ikke klager er der fejl i op mod halvdelen af alle sager.

Det kan man læse i en ny rapport fra Advokatrådet, der peger på, at der mangler retssikkerhed for udsatte borgere med nedsat funktionsevne eller handicap, når de søger kommunen om hjælp. Problemet er vokset siden 2013, så fire ud af ti klagesager over kommunernes afgørelser nu bliver omgjort, uden konsekvenser for kommunerne. 

Advokatrådets rapport viser også, at det ikke er et nyt problem med de mange forkerte afgørelser. Problemet er faktisk blevet værre over årene.  Kommunerne taber flere og flere sager ved den sociale ankestyrelse.

Som reglerne er i dag tjener kommunerne på dårlig sagsbehandling, og borgerne taber. En forkert afgørelse står nemlig ved magt helt frem til ankestyrelsens afgørelse. Selvom kommunen taber sagen får borgerne ikke dækket deres omkostninger til advokat eller erstatning for den periode mellem kommunen traf sin afgørelse og frem til, at ankestyrelsen ændrer afgørelsen.

Det skal ændres. Det skal ikke være gratis for kommuner, at træffe forkerte afgørelse. Den kommunale sagsbehandling skal blive bedre så der ikke træffes forkerte afgørelser i hver anden sag.

Vinder en borger en sag ved den sociale ankestyrelse skal borgerne have dækket deres omkostninger til deres advokat samt have en kompensation for den periode de ikke har fået den hjælp de er berettiget til. De omkostninger borgerne selv har betalt, og som kommunerne skulle have betalt skal de have dækket.

At de får økonomiske konsekvenser for kommunerne når de taber en sag ved den sociale ankestyrelse giver dem et incitament til at træffe den rigtige afgørelse første gang.

Det er ikke tilfredsstillende, at den kommunale sagsbehandling er så mangelfuld. Og det rammer i særlig grad vores allersvageste medborgere. Mange har ikke overskud til, at klage over forkerte afgørelser.

Den eneste måde man kan forbedre den kommunale sagsbehandling er ved, at det kommer til at koste kommuner når det træffer forkerte beslutninger og de ikke økonomiske vinder på forkert sagsbehandling.

Foto: Flickr.com Pictures of Money