Læg låg på støjen

Gladsaxe er en af de kommuner i Danmark, der er hårdest ramt af trafikstøj. Mange borgere må leve med alt for høje støjniveauer i deres bolig. De hårdest ramte har op til 70 dB i deres bolig. De mange hovedfærdselsårer i Gladsaxe gør borgerne særlig udsat for trafikstøj. WHO anbefaler et dagligt støjniveau på maksimalt 53 dB og 43 dB om natten. Hvis du bor tæt på en hovedfærdselsåre, er der risiko for, at grænseværdierne overskrides i din hverdag.
Faktisk oplever mange trafikstøj i deres eget hjem på mere end 70 dB.

Vi kan reducere trafikstøjen

Der er mange måder, at sænke støjen på. Lavere hastighed, bedre asfalt og højere støjværn. Disse tiltag vil kunne sænke støjen med 5-10 dB. Det svarer til en halvering af støjen. Selvom vi halverer støjniveauet vil der stadig være tusinder af borgere i kommunen, som vil opleve problemer. Et niveau på 60 dB er stadig mere end dobbelt så højt som anbefalet dagligt støjniveau.

Læg låg på støjen

Vi skal gå endnu længere end støjværn og asfaltforbedring i de hårdest ramte områder. Vi skal overdække vejene. Det vil effektivt reducere og fjerne støjen. En overdækning vil sænke støjen til under WHOs anbefalede støjgrænse. I byer som Madrid og Hamborg har man med succes overdækket motorveje eller har planer om det.

Skabe nye områder i byen

Byer og områder er i dag adskit af motorveje, der går igennem boligområder. Ved at overdække vores motorveje kan vi skabe helt nye boligområder og binde områder sammen, som i dag er adskilt af motorveje. Det vil skabe en ny dynamik i byen.

Støj går ud over sundheden

Mange tusinde danskere bliver hvert år syge på grund af støj. Det forringer livskvalitet for den enkelte og koster samfundet betydelige ressourcer til sundhedsvæsenet. Hvert år får ca. 1.400 danskere diabetes og 600 oplever et slagtilfælde. Til sammenligning dør 200-500 danskere for tidligt som af støj. Mange danskere bliver også stresset fordi de ikke får nok søvn på grund af støjen.

Konservativ støjpulje på 2 mia. kr.

Vi ønsker at løse støjproblemer med det samme. Det Konservative Folkeparti har foreslået en national støjpulje på 2 mia. kr. Dette vil også komme Gladsaxe til gavn, fordi kommunen er blandt de hårdest ramte.