Skal Gladsaxe være et lille Manhattan?

Der bygges på livet løs i Gladsaxe i disse år. Der bygges højt og tæt og der kommer mange flere boliger i kommunen alle steder. Gladsaxe er ramt af et sandt byggeboom.

Gladsaxe har i dag 31.542 boliger. Et tal som borgmester Trine Græse og Socialdemokratiet i de kommende år vil øge yderligere med mere end 2.800 boliger frem mod 2035. Da Gladsaxe ikke bliver en større kommune, er der kun en måde Trine Græse kan få plads til alle de mange nye boliger, og der er ved at bygge højere og tættere.

Hvor der før lå en villa, vil der i fremtiden være rækkehuse, og hvor der før var industri, vil der i fremtiden være et højhus med mange boliger.

Der er mange eksempler på den form for boligfortætning, som er foregået gennem mange år i Gladsaxe.

På Gammelmosevej er der bygget rækkehuse, hvor der før var villaer. Søborg Møbelfabrik er blevet til højhusbyggeri. I TV-byen er der også er bygget tæt. Det samme er sket med Solgården i Bagsværd. Og det er planerne med Bagsværd Bypark og ved Mørkhøj, hvor man vil bygge op til 6 etager på Gladsaxe Møllevej. Borgmesterens begrundelse for at bygge i 6 etager er, at byggeriet skal virke som støjværn!

Politikerne i Gladsaxe Byråd elsker at markedsføre Gladsaxe som en grøn kommune. Men skal vi være en grøn kommune, kræver det, at der rent faktisk er grønne arealer og ikke kun betonbygning med en indre gård med 3 træer og lidt græsplæne.

Desværre er der et stort flertal af partier i Gladsaxe Byråd med Socialdemokraterne, Venstre, SF, Radikale og Dansk Folkeparti som ønsker, at der skal bygges højere og tættere overalt i Gladsaxe.

Fra konservativ side må vi klart og tydeligt markere, at vi er modstandere at den fortsat kraftigere boligfortætning af Gladsaxe.

Gladsaxe er en storbykommune, men vi skal være en grøn storbykommune. Ikke et lille Manhattan.

Desværre er megen af de mange nye boliger – som er bygget de seneste år – arkitektoniske kedelige uden liv. Det ser vi ikke kun i Gladsaxe men overalt, hvor der bygges i disse år. Det er som bygherre og arkitekter helt har glemt, at det er mennesker, der bor i de mange nye boliger. Og mennesker trives bedst i gode omgivelser og ikke i betonørkner uden liv.

Gladsaxe Byråd skal til næste år debattere en ny kommunalplan, og øget boligfortætning bliver uden tvivl et af de store ”kampområder” i det forslag Borgmester Trin Græse vil fremlægge.

Vi konservative skal fremlægge en klar plan, der viser en anden vej for udviklingen af Gladsaxe. En vej, der viser et grønt Gladsaxe med plads til mennesker og liv. Ikke et Gladsaxe, der er en betonørken og får Gladsaxe til at virke som et lille Manhattan.

Foto: Steve Parker Flickr.com