Støjgener fra motorvejen skal reduceres

Alt for mange borgere i Gladsaxe lider under den megen støj, som kommer fra de motorveje, der går igennem Gladsaxe.

Det er en problemstilling, som har fået ørenlyd i Det Det Konservative Folkeparti, hvor man vil afsøge mulighederne for at etablere en overdækning hen over motorvejene, sådan at støjen reduceres mærkbart og effektivt.

Henrik Sørensen, folketingskandidat for de konservative i Gladsaxe, havde torsdag selskab af partiets transportordfører Niels Flemming Hansen. De to mødtes i Mørkhøj, hvor støjgenerne er særligt mærkbare.

Gladsaxe er et af de områder i landet som er hårdest ramt af trafikstøj. Både Henrik Sørensen og Niels Flemming Hansen er enige om, at der skal gøres mere for at reducere støjen fra motorvejen, sådan at de nærtliggende beboere ikke skal generes unødigt af motorvejen. Det viser sig, at mere end 30.000 borgere i Gladsaxe er ramt af støj på mere end 60 dB om dagen, hvoraf 5.000 også er ramt af høj støj om natten.

Høj støj er ikke kun irriterende, når kaffen skal nydes på terrassen. Høj støj har også helbredsmæssige konsekvenser. Det anslås, at ca. 500 danskere hvert år dør af følgevirkninger af for høj støj. Andre lider af stress og diabetes, som en afledt konsekvens af at færdes i et højt støjmiljø.  Rapporter anslår, at høj støj koster samfundet mellem 600 millioner til 3.4 milliarder kroner årligt for sundhedsvæsenet. Dertil kommer, at de øvrige samfundsøkonomiske omkostninger ved støj er opgjort til mere end 5 milliarder kroner om året.

Der vil med andre ord være god samfundsøkonomi i at få reduceret støjen fra motorvejene.

Niels Flemming Hansen har taget problemstillingen til indtægt og vil forsøge at bringe forsøgene med overdækning af motorvejen ind i forhandlinger på Christiansborg.

”Jeg ser store perspektiver i en overdækning af motorvejene, der hvor det er teknisk muligt” mener Niels Flemming Hansen. Han tilføjer: ”Der er store samfundsøkonomiske gevinster for samfundet, hvis vi kan få gjort noget effektivt ved den stadig stigende støj”.

Henrik Sørensen er som lokal folketingskandidat i Gladsaxe glad for opbakning fra sin partifæller på Christiansborg. Mange borgere i Gladsaxe må hver dag leve med generne fra alt for høj støj fra motorvejene gennem Gladsaxe.

”Jeg håber, at Niels Flemming Hansen kan få overtalt sine kollegaer på Christiansborg til at få gjort noget ved den alt for høje trafikstøj alt for mange borgere i Gladsaxe og resten af hovedstaden lever med hverdag” slutter Henrik Sørensen