Vi skal styrke retssikkerheden

Kommunerne taber eller får henvist halvdelen af de sager, som borgerne påklager til den sociale ankestyrelse. Det er ikke godt nok, og skal gøres bedre.

Mange borgere, som har været i kontakt med socialforvaltningen, hvor de har søgt om hjælpemidler eller anden hjælp følger de har mødt et tungt kommunalt system.

Mange forældre med handicappede børn oplever, at kommunen er en modspiller og ikke en medspiller. Det gør mange frustreret i en i forvejen presset situation.

Som loven er i dag på det sociale område er det gratis for kommunerne, at tabe en sag ved den sociale ankestyrelse. Selv i de sager, hvor borgerne får ret skal de selv afholde omkostningerne til advokat og socialrådgivere, der hjælper dem i klagesagen.

Det skal ændres. Kommunerne skal betale borgernes omkostninger ved klagesager, hvor kommunen taber sagen eller den hjemvises til fornyet behandling. Det kendes fra skattelovgivningen, hvor borgerne får betalt mindst 50% af deres advokatomkostninger uanset om de vinder eller taber deres klage.

Skal kommunerne betale borgernes sagsomkostninger, hvis de taber en sag ved den sociale ankestyrelse vil kommunerne få et økonomisk incitament til, at træffe den rigtige afgørelse første gang.

I dag er der også mange borgere, som opgiver, at klage fordi omkostningerne til advokat i mange tilfælde koster mere end hvad de hjælpemiddeller de søger om koster.

Skal kommunerne betale borgernes advokatomkostninger i de sager, hvor de taber vil de styrke retssikkerheden for borgerne.