Vil kommunen ødelægge handelslivet i Gladsaxe?

Butikkerne i Gladsaxe har det svært i konkurrencen med storcentrene og netbutikkerne. Det sidste, de har brug for, er benspænd fra kommunen og stive regler, der gør det umuligt at drive forretning.

Politikerne i Gladsaxe Byråd skal gøre det attraktivt at drive butik i Gladsaxe med gode rammevilkår for at drive og udvikle butikslivet.

Udvidelsen af Meny på Søborg Hovedgade med nye større lokaler og bedre udbud har betydet større omsætning og mere end 20 nye ansatte. Det er en rigtig succeshistorie.

Men desværre en succeshistorie som kommunen er ved at sætte en stopper for med deres trusler om en politianmeldelse. Og Meny’s forbrydelse er for meget folie på deres vinduer.  Kommunen er så opsat på, at kunderne skal kunne se ind i butikken, at de er parate til at politianmelde en butiksejer for den store ”forbrydelse”.

Det kan undre, at kommunen vil politianmelde Meny, når andre butikker på Søborg Hovedgade helt har afdækket deres vinduer med folie, så det ikke er muligt at se ind i butikkerne.

Gladsaxe Byråd skal gøre det attraktivt at drive forretning i Gladsaxe, ikke ligge hindringer i vejen.

Det må være den enkelte handlende, der selv bestemmer, hvordan butikken skal se ud. Det skal ikke bestemmes af en kommunal designmanual.

Fremfor at bruge skatteborgernes penge på politianmeldelser og retssager, burde byrådet udvide antallet af p-pladser langs Søborg Hovedgade, så endnu flere vil handle i Gladsaxe.  Kommunen bør være en positiv medspiller for butikslivet i Gladsaxe, ikke en modspiller.