Movia kan tabe op til 1.915.000 buspassagerer om året på grund af letbanebyggeriet

Nu begynder det store anlægsarbejde med anlæg af letbanen i Ring 3. Det vil blive meget synligt i gadebilledet med store gravkøer og lukkede veje. Men letbanebyggeriet vil ikke kun blive synligt langs Ring 3, men også få stor betydning for bustrafikken i kommuner som Rudersdal og Gentofte. 

Borgerne i begge kommuner, som letbanen ikke vil køre igennem, vil alligevel blive påvirket i form af forringet busbetjening med forlænget rejsetid og færre afgange.

At forringelserne for buspassagererne bliver så store og vil påvirke så mange, er der ikke nogen af letbanetilhængerne, der har fortalt borgerne, selvom det har været kendt i lang tid.

Nogle kommuner vil ikke blive ramt særligt hårdt af letbanebyggeriet. Men følgerne i Gladsaxe og Lyngby Taarbæk vil være store og mange. Blandt andet vil der blive lukket for trafik mellem Lyngby Torv og Kanalvej samt mellem Toftebæksvej og Nørgårdsvej og for biler under viadukten ved Lyngby Station i en længere årrække.

Movia har sendt breve til kommunerne, hvor de fortæller om de konsekvenser, de forventer letbanebyggeriet får for buspassagererne på de enkelte linjer med tab af antal af passagerer.  Kommunerne vil også få en årlig ekstra regning i de år letbanen bygges til drift af busserne på op til ca. 30 millioner kr.

Med baggrund i det materiale, som Movia har sendt til kommunerne, kan man se hvor mange buslinjer som bliver berørt. Man kan se, at mange buslinjer bliver ramt af forlænget køretid. Og når busserne bliver ramt, vil alt anden trafik også blive berørt. De, der kører bil, vil sidde i kø, og lastbiler kan ikke komme frem med deres varer til butikkerne.

For Lyngby som handelscentrum vil det få store følger, når viadukten bliver lukket for personbiler. Der vil være mange, der simpelthen opgiver Lyngby som indkøbssted. Det betyder ikke, at de vil holde op med at handle. Handlen og trafikken vil blive flyttet andre steder hen. Bilister vil søge mindre sideveje for at undgå bilkøer.  Også Søborg Hovedgade vil blive hårdt ramt af letbanebyggeriet. Movia forventer lange køer på 2-3 km. Antallet af afgange i timen fra Buddinge til Emdrup vil blive skåret.

Her kan du se hvilken linjer som bliver berørt af byggeriet af letbanen, og hvilken konsekvenser det får.

Bustrafik er finansieret ved, at Region Hovedstaden har nogen linjer, som f.eks. 300 S, som de betaler for. Andre linjer er betalt af kommunerne f.eks. 5C og 6A. De linjer, der så kører igennem flere kommuner, finansieres af de kommuner, som linjen kører igennem. Glostrup har f.eks. sagt at de ikke vil betale mere til busdriften, men at Movia skal finde besparelser i antal afgange. Nabokommunen kan modsat være villig til, at betale meromkostningen. Hvad det endelige resultat bliver beror således på en forhandling mellem kommunerne.

Buslinje 141

Betjeningsniveau linje 141 Dagtype og tidsrum Linje 141 – i dag Linje 141 – under anlæg
Hverdage kl. 5-7 3 afgange i timen 1-2 afgange i timen
Hverdage kl. 7-8:30 Forstærkning Trippendalcentret – Glostrup St. 3 afgange i timen

(6 afgange inkl. forstærkning)

2 afgange i timen

(4 afgange inkl. ekspresture*)

Hverdage kl.8:30-18 3 afgange i timen 2 afgange i timen
Hverdage kl. 18-24 2 afgange i timen 2 afgange i timen
Lørdage kl. 6-9:30 2 afgange i timen 2 afgange i timen
Lørdage kl. 9:30-15 3 afgange i timen 2 afgange i timen
Lørdage kl. 15-24 2 afgange i timen 2 afgange i timen
Søndage kl. 8-24 2 afgange i timen 2 afgange i timen

Buslinje 149

Betjeningsniveau linje 149 Dagtype og tidsrum Linje 149 – i dag Linje 149 – under anlæg
Hverdage kl. 5-7 2 afgange i timen 2 afgange i timen
Hverdage kl. 7-17 3 afgange i timen 2 afgange i timen
Hverdage 17-18 3 afgange i timen 1 afgang i timen
Hverdage kl. 18-24 1 afgange i timen 1 afgange i timen
Lørdage kl. 6-9 2 afgange i timen 1 afgange i timen
Lørdage kl. 9-15 3 afgange i timen 1 afgange i timen
Lørdage kl. 15-24 2 afgange i timen 1 afgange i timen
Søndage kl. 8-24 2 afgange i timen 1 afgange i timen

Movia forventer, at buslinjerne 141 og 149 i alt vil tabe 200.000 passagerer om året i anlægsperioden.

Buslinje 142

Busdriften vil blive ændret for 30 min til 40 mins drift, og betyde et passagertab på 20.000 om året.

Linje 143 og 144

For disse to linjer er der ikke taget nogen endelig beslutninger. Men konsekvensen kan, at man går fra 2 til 1 afgang i timen. Det kommer an på forhandlingerne mellem kommunerne.

Linje 155

Er en lokal linje i Herlev, hvor tabet anslås til 3.000 passagerer om året.

Linje 161

Der regnes med forlænget køretider på ruten. Det vil koste 50.000 passagerer om året.

Linje 165

I anlægsfasen regnes der med store forsinkelser på Herlev Hovedgade når Ring 3 skal krydses.

Linje 166

Linje 166 kører igennem mange kommuner. I dag er der 3 afgange i timen. Under anlægsarbejderne vil der på visse tidspunkter af dagen kun være en afgang og midt på dagen vil man gå fra 3 til 2 afgange i timen.

Det forventes, at ændringerne vil betyde et årligt passagertab på 85.000 .

Linje 167 og 168

På denne linje regnes der med længere køretid og omlægning af ruten. Det vil betyde en udvidet økonomisk ramme for Herlev Kommune på 1.500.000 kr. samt en passagernedgang på 35.000 pr. år.

Linje 169 og 179

Movia regner med forøget køretid på linjen, hvad der vil koste 19.000 passagerer om året.

Linje 180 og 181

Der vil på ruten være forøget køretid. Det vil koste 16.000 passagerer om året.

Linje 182 og 183

Er en lokal linje, som betjener mange boligområder i Lyngby, hvor der ikke er andre muligheder for kollektiv transport. Udvider politikerne ikke den økonomiske ramme vil det betyde et passagertab på op til 100.000 om året.

Linje 184

Linje køre igennem 4 kommuner. Der er vil være forsinkelser flere steder på ruten. Passagertabet vil blive op til 190.000 passagerer om året som følge af længere køretid og færre afgange.

Linje 190

Der regnes forøget køretid og afkortning af ruten til Holte Station. Det vil betyde, at man mister 100.000 passagerer om året.

Linje 191 og 192

Der er planer om at ændre linjeføringen som vil koste op mod 100.000 passagerer om året.

Linje 194

Der regnes med øget køretid og et tab af passagerer på 10.000 pr. år.

Linje 847

Er en ”ren” Glostrup linje. For at holde økonomien i linjen vil der blive skåret 3 afgange om dagen så der i fremtiden kun vil være 5 afgange om dagen mod i dag 8.

Ændringen betyder 5.000 færre passagerer om året.

Linje 6A

Trafikmodelberegningerne viser en stor belastning på Søborg Hovedgade som følge af trafik-væksten frem mod 2020. Belastningen er så stor, at der i eftermiddagsmyldretiden opstår en kø på 2-3 km i retning mod Buddinge.

Køen forsinker linje 6A i over 10 minutter på Søborg Hovedgade alene. Det vil påvirke udgifterne til drift, men også give et indtægtstab, da betjeningen bliver mindre attraktiv for passagererne når køretiden øges.

Movia har forskellige modeller for den fremtidige busdrift, der afhænger af hvad kommunerne vil betale for driften. Men tabet af passagerer vil være fra 36.000 til 72.000 passagerer om året.

Linje 9A

Antallet af afgange vil halveret. Det vil betyde et passagetab på 150.000 en nedgang 15% i forhold til det nuværende antal passagerer.

Linje 5C

Som følge af arbejdet i Herlev skæres, der i antallet af afgange fra 8 til 5 i timen. Det ventes at det vil koste 150.000 passagerer.

Linje 200S

Buslinjerne omlægges, som konsekvens af at Klausdalsbrovej ensrettes og busterminalen ved Buddinge Station nedlægges.

Det kan koste op til 130.000 passagerer om året på 200S.

Regionale linjer 250S -300S og 30E

Region Hovedstaden har besluttet, at de som følge af de længere køretider vil bruge 8.5 millioner kr. ekstra om året på de 3 linjer.

Her er konsekvenserne opstillet i en tabel

 

Linje Passagertab årligt
141/149 200.000
142 20.000
143/144 Er ikke oplyst
155 3.000
161 50.000
165 30.000-80.000
166 13.000
167/168 35.000
169/170 2.000
180/181 16.000
182/183 100.000
184 36.000-190.000
190 100.000
191/192 30.000-100.000
194 10.000
847 5.000
6A 36.000-72.000
9A 150.000
5C 150.000
200S 44.000-130.000
300S 120.000-250.000
350S 15.000-40.000
400S 10.000-24.000
30E 50.000-100.000
40E 25.000-75.000

 

Øget omkostninger for kommuner og Region Hovedstaden

 

Kommune Omkostning årligt
Albertslund 500.000
Brøndby 300.000
Gladsaxe 4.000.000
Herlev 1.500.000
Vallensbæk 150.000
Lyngby-Taarbæk 5.000.000-8.000.000
Region Hovedstaden 8.200.000
København 4.050.000
Rudersdal 1.200.000
Gentofte 1.250.000
Frederiksberg 400.000
Ballerup 100.000
Tårnby 100.000
Furesø 100.000

Vil du vide mere? Så følg linket, hvor du kan læse Movias breve til kommunerne ved at trykke på her.

 

Foto: Flickr.com Arne Halvorsen