Tusinder rammes at byggestøj fra letbanen

Mange tusinde Gladsaxeborger kan se frem til at skulle leve med støj hele døgnet 7 dage om ugen fra store tunge maskiner, som asfaltfræsere og andre tunge maskiner, når anlægget af letbanen begynder.

De 10 kommuner bag Hovedstadens Letbane har besluttet, at man flere steder langs den nye letbane skal arbejde i døgndrift på større anlægsopgaver, for at holde anlægsomkostningerne så lave som muligt.

Alle der bor langs Buddingevej og Ring 3 kan se frem til aften– og natarbejde med f.eks. fræsning af asfalt og kørsel med store lastbiler.

De værst ramte borgere skal leve med byggestøj på mere end 70 db fra byggeriet af letbanen. Det er 4 gange mere støj, end det anbefalede støjniveau.

Selvom mange tusinde borgere skal leve med støjen og få deres søvn spoleret i op til 1 år, har kommunerne bag Hovedstadens Letbane ikke afsat penge til støjsikring af de ramtes boliger eller til genhusning.

I forbindelse med den nye Metro Cityring har Folketinget vedtaget en anlægslov, der sikrer, at naboerne til metrobyggeriet enten genhuses eller får en økonomisk kompensation, mens der bygges. For yderligere at sikre de bedst mulige forhold for de nærmeste beboere, har Folketinget vedtaget i hvilken periode, der må arbejdes. Der er arbejde, som ikke må udføres i aften- og nattetimerne.  

Politikerne i Gladsaxe Byråd må sikre, at borgere ikke får ødelagt deres liv på grund af manglende søvn, ved at sikre der ikke udføres støjende arbejder i aften- eller nattetimerne.  

Borgerne i Gladsaxe skal ikke have deres nattesøvn forstyrret i et år fra byggelarm fra den nye letbane. Borgmester Trine Græse og resten af Gladsaxe Byråd må kræve, at der i Gladsaxe ikke bygges i døgndrift, men kun i bestemte perioder og aldrig om natten.

På de strækninger, hvor det ikke er muligt at undgå aften- og nattearbejde, bør Gladsaxe Byråd tilbyde borgerne genhusning og økonomisk kompensation. Det er det eneste rigtige at gøre.

Foto: Flickr.com Morten Jensen