Penge til støjbekæmpelse

Onsdag i sidste uge lancerede regeringen og Dansk Folkeparti en ny trafikaftale. Og der var godt nyt til borgerne i Gladsaxe.

I forliget er der afsat en pulje på 1.6 mia. kr. til bekæmpelse af støj i Storkøbenhavn. Det er hårdt tiltrængt. Alt for mange borgere i Gladsaxe og resten af Storkøbenhavn må leve med høj støj, som er sundhedsskadeligt.

Høj støj gør hvert år mange danskere syge med stress, diabetes eller tidlig død. Flere syge koster hvert år det danske sundhedsvæsen milliarder. Så udover det giver bedre livskvalitet for mange tusinde borgere, så er der også god økonomi i at reducere støjen fra motorvejene.

De 1.6 milliarder er mange penge men ikke nok, hvis vi skal have reduceret støjen fra motorvejene i Gladsaxe og de andre kommuner i Storkøbenhavn. Men det er en start.

I byer som Madrid og Hamborg har man lagt låg over støjen ved at overdække motorvejene og lade bilerne køre i en tunnel. Det er den mest effektive måde at reducere trafikstøjen, og meget bedre end at bygge højere støjskærme.

Ved at lade motorvejen køre i en tunnel har man i Hamborg og Madrid skabt nye områder i byen, som kan bruges til kreative aktiviteter eller boligområder.

Fra konservativ side vil vi også i de kommende år arbejde for, at støjen kan reduceres så gladsaxeborgere ikke mere bliver syge af for høj støj.