Pris for manglende integration – 300 millioner kr.

Indvandring kan være en god ting, og mange indvandrere bidrager  til den danske samfund. De har arbejde og kan forsøge sig selv og deres familie. Men desværre bidrager ikke vestlige indvandrere ikke bidrager positivt til det danske samfund.

Den manglende integration koster mange penge. Regeringen har opgjort, at den manglende integration koster 33 mia. kr. om året. Omsættes det tal til Gladsaxe er prisen 300 millioner kr.

Indvandrere fra ikke-vestlige lande er oftere på kontanthjælp end danskere og er mere kriminelle. Desværre ser det ikke bedre ud for 3. generations indvandre. De klarer sig dårligere i skolen end deres forældre.

Hvis der ikke skrides markant ind nu, vil regningen for manglende integration blive endnu højere i de kommende år.  Regningen kan kun betales ved skatteforhøjelser eller nedskæringer på andre områder. Antallet af ikke vestlig indvandrere i Gladsaxe er steget fra 7.707 i 2013 til i dag 9.134. Man kan kun frygte, at regningen for manglende integration bliver endnu højere i de kommende år.

Den bedste måde til integration er arbejde – ikke kommunale projekter. For mange jobparate ikke-vestlige indvandre er det, at være på kontanthjælp blevet en livsstil. Er man jobparat. men ikke søger arbejde, skal kontanthjælpen stoppes, som loven kræver.

Den kommunale indsats for at integrere ikke vestlige indvandrere har fejlet, og der skal nye metoder til. Sker det ikke, vil regningen måske være 500 millioner kr. om 10 år.

foto: Flickr.com Susan S