Drop Ring 4 til Bagsværd – Brug pengene på støjbekæmpelse

Drop de 875 millioner kroner, der er afsat til udvidelse af Ring4 fra Ballerup til Bagsværd og brug pengene på støjbekæmpelse.

I trafikaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti er afsat 875 millioner kr. til udvidelse af Ring 4 mellem Ballerup og Bagsværd. Det er de mange millioner som bedre kan bruges på støjbekæmpelse.

Der er mange tusinde borgere, som lider under alt for høj støj fra de to store motorveje, som går gennem Gladsaxe. Mange må leve med støj på mere end 70 dB i deres bolig. Også selvom de bor mere end 100 meter fra motorvejene.

Høj støj gør hvert år mange tusinde danskere syge i form af stress, diabetes eller andre sygdomme. Investering i nedsættelse af støj er sund fornuft både for borgerne i form af bedre livskvalitet men også for samfundet, idet man kan spare mange milliarder over årene til sundhedsvæsenet.

Mange steder i Gladsaxe er borgerne så hårdt ramt af støj, som er flere gange over det anbefalede niveau. Så højere støjskærme ikke er nok. Det mest effektive er overdækker motorvejene i stedet for, så bilerne i fremtiden kører en del strækningen i en tunnel.

Det er ikke bare en utopi. I Madrid har man overdækket motorveje, og man er ved at gøre det i Hamborg. Ved at overdække motorvejene kan man også få helt nye områder i byen, og forbinde lokalområder som i dag er delt af motorveje.