Bedre integration

Indvandre og flygtninge, som kommer til Danmark skal forstår og respekterer dansk kultur og normer.

Desværre er integrationen slået fejl for nogen grupper af flygtninge og indvandre. Indvandrer og flygtninge fra mange lande og kontinenter er fuld integreret i det danske samfund så er indvandrer fra ikke vestlige lande desværre oftere på kontanthjælp end danskere og mere kriminelle.

Og det har en pris. 33 milliarder kroner om året har Finansministeriet beregnet ikke vestlig indvandring koster Danmark.

Overfører man det til Gladsaxe koster den manglende integration Gladsaxe 300 millioner kr. Det er mange penge. Og gør vi ikke noget bliver den regning meget større i de kommende år.

Den bedste vej til integration er gennem et arbejde, hvor man møder danskere og lære at tale dansk. Det er meget bedre end utallige kommunale projekter.

Vil jobparate indvandre ikke tage arbejde skal deres kontanthjælp stoppes. Vi skal have stoppet, at store grupper af indvandrer lever i parallelsamfund med egne regler og love.

Bekæmp ekstremister

Europe har desværre i de seneste år været ramt af mange tilfælde af terrorisme. De fleste attentatmænd har været muslimer med baggrund i IS eller en anden terrororganisation.  Vi har i Danmark haft et terrorangreb. Det viser at vi i Danmark også har miljøer, hvor man er villig til at begå terror.

Hadet i mange miljøer er rettet mod det danske samfund og racistisk had mod jøder. Det skal vi stoppe.

Gladsaxe Kommune skal yde en aktiv indsats i at stoppe parallelsamfund, hvor had mod Danmark trives

Det vil vi

• Nye medborgere skal aktiveres – job og uddannelse er bedste indgang til integration

• Særlig indsats for at få kvinder på arbejdsmarkedet

• Bekæmp ekstremisme og racisme

• Afskaf kønsopdelt svømning

Foto: Flickr.com  New American Leader Project