Fokus på faglighed og dannelse

Faglighed og dannelse udgør fundamentet for undervisningen i en ambitiøs folkeskole, der giver viden. Det stiller krav til både ledelse, lærere og elever. 

Ingen skal gå ud af folkeskolen uden at kunne læse, skrive og regne.

Det er vores mål, at vores skoler i Gladsaxe skal være blandt de bedste i Danmark. Den enkelte elev skal få mest mulig ud af undervisningen i forhold til sine evner.

I den årlige undersøgelse fra CEPOS for folkeskolernes evner til at løfte elevernes faglige niveau, var den bedste folkeskole i Gladsaxe nr. 232. De skal vi gøre bedre.

Det er folkeskolens hovedopgave at give eleverne gode faglige kundskaber i fag som dansk, matematik, sprog og naturvidenskab.

Elevernes kendskab til historie, samfund og religion skal styrkes.

Gladsaxe er en af de kommuner i Danmark, som bruger flest penge på folkeskolen. Vi vil arbejde for, at de mange penge udnyttes bedre i folkeskolen, så det faglige niveau kan hæves uden, at skatterne skal hæves.

God ledelse gør en forskel. Der skal fokus på faglighed og ledelse på vores skoler. Det vil hæve niveauet.

Skolen skal sikre aktiv forældreinddragelse. Børnenes skole er også forældrenes skole. Skole-hjem samarbejdet skal styrkes.

For at eleverne kan få mest mulig ud af undervisningen, skal der være respekt for lærerne og disciplin i skolen.

Man skal turde at prioritere det lidt kedelige, når den nødvendige læring f.eks. kræver, at man som elev deltager aktivt i timerne uden at forstyrre undervisningen.

Alle vores skoler i Gladsaxe skal være mindst tre sporet. Gladsaxe har mange gange måtte ændre skoledistrikter.  De mange ændringer af skoledistrikter har givet megen uro for forældre og børn. Ved at alle skoler bliver tre sporet, skal skoledistrikterne ikke ændres så ofte. Det giver tryghed for forældre og børn.

Det vil vi:
 

• Fokus på faglighed og dannelse 

• De enkelt elevers faglige niveau skal løftes mest muligt

• Alle elever skal kunne læse, skrive og regne, når de forlader folkeskolen

• Styrkelse af det faglige niveau hos lærerne

• Fokus på disciplin i folkeskolen

• Forældreinddragelse gennem styrket skole-hjem samarbejde

• It skal bidrage til at øge elevernes udbytte af undervisningen

• Alle Gladsaxes skoler skal være mindst tresporede

• Alle børn skal kunne begynde i den folkeskole, der ligge tættest på, hvor de bor

• Bedre udnyttelse af skolernes eksisterende faciliteter

• Flere af Gladsaxes skoler skal indrettes som profilskoler med fokus på f.eks. naturfag, it eller idræt

• Etablering af partnerskaber mellem skoler og foreninger i lokalområdet

Foto: Flickr.com Hordaland fylkeskommune