En god start på livet

En god start på livet

Alle børn fortjener en god start på livet. Det kræver trygge rammer, gode og fleksible dagtilbud samt en folkeskole med fokus på faglighed, så vores børn kan udvikle deres evner fuldt ud.

 Mere faglighed i folkeskolen og på ungdomsuddannelser

Faglighed i folkeskolen er med til at forme de muligheder, vores børn får når de bliver voksne. Uanset om man vil læse på universitet eller blive håndværker, skal man have mulighed for at opfylde sin drøm. Det starter med mere faglighed i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Vi skal have kvalitet i vores uddannelser og der skal stilles krav både til lærerne og til den enkelte elev.

Skoler uden mobning

Børn skal være glade og have overskud til læring. Det kræver en folkeskole, hvor vi slår hårdt og hurtigt ned på mobning. Ingen børn skal være kede af at gå i skole fordi de mobbes.

Trygge og fleksible dagtilbud

Familien skal have gode muligheder for at få deres barn passet i dagtilbuddene. Mange familier har i dag skæve arbejdstider, hvor den ene eller begge forældre arbejder om aften eller i weekenderne. De kan have svært ved at få deres hverdag til at hænge sammen da de ikke kan få et pasningstilbud, der passer i forhold til deres arbejdstider. Forældre skal ikke straffes fordi de har skæve arbejdstider.

Alle familier skal have gode muligheder for at få deres barn passet. Derfor arbejder vi for trygge og fleksible dagtilbud. Daginstitutionstilbuddene skal tilpasses forældrenes arbejdstider, så der også er tilbud til de forældre, der arbejder om aften og i weekenderne. Vi vil også arbejde for, ferielukning i daginstitutionerne afskaffes.

For at sikre børn og forældre de bedste tilbud har konservative eksempelvis foreslået, at øge antallet af pædagoger i ydertimerne, så ingen pædagog er alene, når antallet er børn overstiger fem.

Mere tid til familien i hverdagen

Børn skal have tid til fritid. Uanset om det gælder den lokale fodboldklub eller spejderforening, skal dit barn ikke forhindres i at deltage i fællesskabet på grund af unødvendigt lange skoledage. Foreningslivet kan noget, skolen ikke kan tilbyde. Familien skal have mere tid sammen. Derfor arbejder vi for mere tid til familien i hverdagen.

Konservative vil arbejde for en folkeskolereform, hvor heldagsskolen afskaffes.