Et børnevenligt Gladsaxe

Hverdagen skal fungere for børnefamilierne. Daginstitutionerne skal passe til families behov og ønsker. Fleksibilitet og valgfrihed er nøgleordene.

Forældrene i Gladsaxe betaler nogle af Danmarks højeste takster, for at få deres børn passet. De har krav på at de kommunale pasningstilbud er i top.

Daginstitutionerne i Gladsaxe har hvert år 12 lukkedage som f.eks. 1. maj.  Det giver pasningsproblemer for mange forældre. Vi vil arbejde for, at afskaffe lukkedagene i daginstitutionerne.

Flere og flere forældre arbejder om aftenen og i weekenden. De har også et behov for pasning af deres børn, når de arbejder.

Vi vil undersøge behovet for andre åbningstider i daginstitutionerne i Gladsaxe, så deres behov dækkes.

Det offentlige skal ikke tage ansvaret for børnenes opdragelse fra forældrene, men skal i stedet skabe bedre muligheder for, at familierne selv kan indrette deres egen hverdag.

Vi vil arbejde for, at forældrene opnår størst mulig indflydelse på deres børns hverdag.

Alle forældre skal trygt kunne aflevere deres børn i Gladsaxes dagtilbud. Det skal ske til dagtilbud af høj faglig og pædagogisk kvalitet.

Det vil vi:

•  Afskaffe lukkedage i daginstitutionerne

• Øget fleksibilitet med tilskud til pasning af egne børn

• Forstærket forældreinddragelse i forældrebestyrelserne

• Høj faglighed hos alle medarbejdere

• Styrkelse af pædagogiske læreplaner og sammenhæng i kommunens indsats

• Gode fysiske rammer i alle dagtilbud

• Pasningscheck til forældre, som vil passe deres børn selv