Et godt otium

Gladsaxe skal også være en god kommune at blive gammel i. Vi står for en ældrepolitik,
hvor de ældre skal kunne stole på, at de får den tryghed, omsorg og pleje, de har behov
for. Vores ældre borgere skal have mulighed for at vælge mellem fleksible kvalitetstilbud, som
passer til den enkeltes ønsker og behov.

Ældreplejen skal baseres på respekt, samarbejde og dialog med den enkelte borger og dennes pårørende med fokus på bl.a. livskvalitet, selvbestemmelse og tryghed.

Vi ønsker, at den enkelte ældre kan bevare et aktivt og selvstændigt liv så længe som muligt. 

Vi ønsker, at ældreplejen lever op til de krav og ønsker, vi har om gode tilbud på ældreområdet. Kvaliteten af maden, der serveres på plejecentrene og i hjemmet, skal være i top.

En god og effektiv hjemmepleje skal i størst muligt omfang tilpasses den enkeltes behov.

Vi støtter den enkelte ældres frie valg, herunder frit valg mellem kommunal og privat hjemmepleje.

Det vil vi:

• Ældreplejen skal altid tage udgangspunkt i enkeltes behov

• Høj kvalitet og fleksibilitet på ældreområdet

• Støtte til praktisk hjælp og personlig pleje for ældre og handicappede i eget hjem

• Grundighed ved udlicitering af plejeopgaver til private

• Moderne og tidssvarende boliger i omsorgscentrene

• Fokus på faste plejehjemslæger

• Øget anvendelse af velfærdsteknologi for at frigøre ”varme hænder” og sikre et godt arbejdsmiljø

• Tidlig opsporing og sikring af den nødvendige støtte til demensramte og deres pårørende

Foto: Flickr.com Rain Moth Gallery