Et grønt Gladsaxe

Vi skal passe på klima og miljøet. Gladsaxe og Danmark står de kommende år overfor for en række klimamæssige udfordringer.

Det kommunale energiforbrug skal sænkes ved at investere i klimavenlige løsninger og teknologier. Det er sund fornuft for både miljøet og økonomien.

I mange år er spildevand fra Gladsaxe udledt urenset i Øresund og Utterslev Mose. Det skal vi have sat en stopper for. Vi skal ikke forurene vores søer og moser.

Vi skal sikre biodiversiteten i Gladsaxe. Gladsaxe er en bykommune uden så meget natur. Den natur, vi har, skal vi passe bedre på. Dyr og insekter skal have flere åndehuller, hvor de kan leve. Vi skal plante flere træer og blomster, hvor det er muligt.