Et levende Gladsaxe – ikke et beton Gladsaxe

Vi konservative ønsker et Gladsaxe, hvor det er godt og spændende at bo og leve. Vi vil have levende kvarterer i Gladsaxe med spændende byggeri, hvor det er godt +at bo og leve.

I disse år bygges der meget i hele Gladsaxe. Det er godt. Gladsaxe skal udvikles. Men desværre er meget af byggeriet højt og tæt og uden megen grønt og plads til liv. Vi ønsker et levende Gladsaxe ikke et beton Gladsaxe. Vi vil have et opgør med kedeligt betonbyggeri uden sjæl.

Gladsaxe er allerede i dag en tæt bebygget kommune. Vi siger nej til yderligere bebyggelse, som mindsker vores frirum, og hvor der bygges tættere og højere alle steder i Gladsaxe.