Omsorg for alle

Konservativ socialpolitik handler om at sikre udsatte borgere den nødvendige hjælp, så det kan danne grundlaget for en tryg tilværelse.

Vi ønsker at fleksible tilbud og respekt for det enkelte menneske, skal være udgangspunktet for den sociale indsats i Gladsaxe.

Et samfund skal måles på, hvordan det behandler sine mest udsatte borgere. Vi skal målrette vores  indsats, så den sociale indsats styrker den enkeltes muligheder.

Den enkelte borger skal være i centrum for ethvert tiltag.

Det vil vi:

• Kun én kontaktperson til kommunen for særligt udsatte personer
• Tidlig forebyggende indsats for at forhindre at børn og unge bliver socialt udsatte
• Indsats for de hjemløse
• Indsats for borgere med psykiske lidelser
• Øget indsats mod socialt bedrageri
• Aktiv indsats for at kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde
• Alle jobparate skal i beskæftigelse

Foto: Flickr.com Selena Smith