Fokus på faglighed og dannelse

Folkeskolen i Gladsaxe skal være blandt Danmarks bedste. Desværre er der folkeskoler i Gladsaxe, hvor det faglige niveau ikke er tilstrækkeligt højt. Sammenligner man det samlede faglige niveau på folkeskolen i Gladsaxe med andre kommuner i Danmark, er vores folkeskoler ikke blandt de bedste.

Det er ikke godt nok. Det faglige niveau på vores skoler skal hæves. En af skolens vigtigste opgaver er at sikre elevernes almene dannelse, så de får kendskab til dansk kultur og historie. I en stadig mere globaliseret verden er det vigtigt, at skolen giver alle elever et grundlæggende kendskab til vores  kultur.

Uden kendskab til egen kultur har mam svært ved at forstå den øvrige verden, andre folkeslag og kulturer.

For os konservative er det vigtigt, at forældre og elever har valget mellem folkeskolen og private skoler. Private skoler er for mange forældre et godt alternativ til folkeskolen.