En attraktiv erhvervskommune

Gladsaxe er hjem for nogle af Danmarks største virksomheder. Det nyder vi godt af i form af mange arbejdspladser til Gladsaxes borgere og store skatteindtægter.

Gladsaxe skal fortsat være en af Danmarks bedste erhvervskommuner, der tiltrækker både små og store internationale virksomheder.

Fra kommunal side skal vi løbende tilpasse os de krav og forventninger, som virksomheder har til kommunal service.

I de årlige undersøgelser fra Dansk Industri og Dansk Byggeri, om hvor erhvervsvenlige kommuner er, ligger Gladsaxe lavt.

Vi vil løbende arbejde for, at Gladsaxe forbedrer den kommunale service overfor virksomhederne, så den bliver blandt de bedste i Danmark.

Virksomhederne skal have en hurtig og effektiv behandling, når de er i kontakt med kommunen.

Gladsaxe skal fastholde eksisterende og tiltrække nye gode arbejdspladser, så vi sikrer fortsat vækst og velfærd i Gladsaxe.

Tilfredse virksomheder kræver forståelse for erhvervslivets udfordringer.

Den forståelse opnår vi bedst i en åben og direkte dialog mellem politikkerne og virksomhederne.

Gladsaxe opkræver dækningsafgift af vores virksomheder. Den vil vi afskaffe. Det er en ekstra skat, der påfører virksomhederne ekstra omkostninger.

Sagsbehandlingstider og gebyrer skal være så lave som muligt.

Vi skal have et levende butiksliv i Gladsaxes forskellige bydelscentre.

Butikslivet udsættes for hård konkurrence gennem nye indkøbsmønstre via internettet og storcentre i Storkøbenhavn.

Vi ønsker i samarbejde med de handlende og handelsforeningerne i Bagsværd og Søborg at give butikslivet gode rammevilkår.

Især behovet for lettilgængelige parkeringspladser er vigtigt. Vi er imod etablering af flere supermarkeder i boligkvartererne.

Flere og flere virksomheder er vidensvirksomheder, som har brug for hurtigt internet. Hurtigt fibernet gør virksomheder mere produktive.

Vores mål er at hele Gladsaxe har mindst 1 gb fibernet. For at sikre en hurtigt udbygning af fibernet i hele Gladsaxe, vil vi ved vejarbejde ligge kabelrør ned, som televirksomheder kan købe eller leje.

Gladsaxe Kommune skal ikke konkurrere med private virksomheder om at tilbyde vare- og serviceydelser til borgene med støtte af skattekroner.

Det vil vi:

• Afskaffe dækningsafgiften
• Effektiv sagsbehandling, og lave kommunale gebyrer og afgifter
• Moderne trafikløsninger skal sikre mobilitet
• Lynhurtigt internet i hele Gladsaxe
• Gode forhold for iværksættere
• Gode rammevilkår for et levende butiksliv i bydelscentrene

Foto: Flickr.com