Sundhedsbehandling i verdensklasse

Sundhedsbehandling i verdensklasse

Danmark skal have et sundhedsvæsen i verdensklasse lige fra familiens private læge til hospitaler.

Vi ønsker et sundhedsvæsen, hvor den enkelte borger er i centrum.

Der skal være fokus på den faglige kvalitet i sundhedsvæsenet, hvor der tages udgangspunkt i borgerens behov. Både på sygehusene og i ældreplejen skal borgeren mødes af et personale med et højt fagligt niveau og med overskud til omsorg.

Fokus på den enkelte patients behov

Der skal være plads til borgerens behov i det offentlige, vi er alle forskellige. Derfor arbejder konservative for et sundhedsvæsen, hvor der er fokus og plads til den enkelte borgers behov. Personlig medicin tilrettet den enkelte patient kan eksempelvis være med til at gøre en afgørende forskel. 

Hurtig i behandling

Konservative vil hele tiden arbejde for at forkorte ventetider i sundhedsvæsenet. Er man syg, skal man ikke vente i måneder på at blive behandlet. Hurtig og effektiv behandling vil forbedre livskvaliteten for både syge og deres familier. Man skal ikke gå i måneder og vente på at komme i behandling.

Vi har siden 00’erne reduceret de faretruende lange ventelister på operationer fra 90 til 42 dage. Det går den rigtige vej i Danmark. Men vi er ikke i mål. Vi arbejder derfor for kortere ventelister.

Er ventetiden for lang til det offentlige sygehus, skal man have mulighed for at blive behandlet på private hospitaler på det offentliges regning, hvis man ønsker det.

Kan private hospitaler tilbyde bedre og billigere behandlinger, skal det offentlige i langt højere grad end i dag henvise borgere til private hospitaler. Det vil også spare samfundet for milliarder, hvis sygdomsbehandling kan udføres bedre og billigere af private.

Fokus på familielægen

Familielægen er en afgørende del af vores sundhedsvæsen. Familielægen spiller en afgørende rolle i danskernes sundhedstilbud. Desværre har vi en mangel på familielæger i Danmark. Der er flere områder i Danmark, der ikke har en privat praktiserende læge. Vi arbejder derfor for at bevare familielægen i nærheden af borgeren.

For at komme lægemanglen til livs skal der uddannes flere læger end i dag.

Ordentlige forhold for sundheds- og plejepersonale

Hvis en patient skal have en god og omsorgsfuld behandling, kræver det, at der er ordentlige vilkår for vores sundheds- og plejepersonale. Eksempelvis må unødvendige dokumentationskrav og it-problemer aldrig stå i vejen for, personalet kan levere velfærd. Derfor ønsker Konservative at skabe gode arbejdsvilkår for sundheds- og plejepersonalet, så de kan levere den bedste pleje og omsorg.

 

Foto: flickr.com Hamza Butt