Fokus på sundhed

Gladsaxe skal være på forkant med den nære sundhedsindsats. Vi skal tilpasse vores sundhedstilbud, så de passer til de krav, borgerne har.

Vi støtter etableringen af de nye supersygehuse, da borgerne kan modtage en bedre behandling end på lokale sygehuse. 

I dag foregår 90 pct. af patientkontakterne i kommunerne hos den praktiserende læge.

Den praktiserende læge spiller en central rolle i den nære sundhedspleje og forebyggende indsats.  Vi støtter, at der etableres flere lægehuse med adgang til et større antal læger og andet sundhedspersonale.

Konservative var igangsætter af planerne for etablering af Gladsaxes nye sundhedshus.

Sundhedshuset er tæt på borgerne og sikrer samtidig, at der er sammenhæng og faglig tyngde i behandlingen af borgerne – også i deres nære miljø.

Det vil vi:

• Flere lægehuse skal forbedre lægebetjeningen
• Borgeren skal have én indgang til sundhedssystemet
• Etableringen af tværfagligt sundhedshus
• Styrkelse af samarbejdet med bruger- og patientforeninger
• Styrkelse af den psykosociale indsats – indsats for at opspore sygdom og symptomer tidligere
• Styrkelse af fagligheden hos personale, som skal støtte borgere med psykiske lidelser og handicap
• Styrkelse af den smertelindrende indsats og etablering af flere hospicepladser

Foto: flickr.com Hamza Butt