Effektiv transport

Gladsaxe er en del af Storkøbenhavn. Virksomheder og borgere har brug for effektive transportløsninger, så de nemt og hurtigt kan komme rundt i både Gladsaxe og Storkøbenhavn.

Gladsaxe skal have effektive transportløsninger, uanset om man vælger at tage bil, tog, bus, cykel eller er gående.

I dag er det i myldretiden svært at komme frem på Ring 3. Mange bilister holder i kø og busser kan ikke komme frem. De lange køer og ventetid på Ring 3 koster samfundet milliarder.

Vi er modstandere af anlæg af en letbane langs Ring 3 fra Lyngby til Ishøj, da det medfører store gener for den øvrige trafik og beboere langs letbanen.

En letbane er en samfundsøkonomiske dårlig investering. Rapporter viser, at over 30 år har samfundet et tab på 8,3 milliarder kr. Vælger man at opgradere busser med egne vognbaner, vil der være en samfundsmæssig gevinst på mere end 500 millioner kr. i samme periode.

Transporttiden med letbanen fra Lundtofte til Glostrup er med letbanen beregnet til 44 minutter og med højhastighedsbus til 46 minutter.  Det er en besparelse på 2 minutter.

Bedre og hurtigere busser er samfundsøkonomisk en bedre løsning, som vi støtter.

Det kommunale vejnet skal løbende vedligeholdelse for alle trafikanter, og der skal sikres en effektiv trafikafvikling.

Vi støtter regeringens planer om, at driften af S-togene sendes i udbud. Et udbud vil kunne sikre billigere priser for brugerne.

Nej til trængselsring i København
Københavnske politikere fremsender igen og igen forslag om en trængselsring rundt om København. Det er vi kraftige modstandere af. Det ødelægger mobiliteten og væksten i hele Storkøbenhavn. Gladsaxes borgere skal ikke betale en skat til København for at køre på arbejde.

Det vil vi:

• Sikre effektive transportløsninger

• Nej til letbane, Ja til højhastighedsbusser

• Nej til trængselsring i København

• Nej til vej gennem Utterslev Mose fra Tingbjerg til Mørkhøj

• Vestvendte ramper til Hillerød motorvejen fra Høje Gladsaxe Vej

• Forsøg med førerløse busser

Foto: Flickr.com Jane Mejdahl