Et Gladsaxe i bevægelse

Vores mange idrætsforeninger giver et spændende tilbud om dyrkning af idræt og socialt samvær for medlemmerne.

Foreningslivet i Gladsaxe skal hvile på medlemmers engagement, og er ikke en kommunal opgave.

At dyrke idræt i en forening er ikke kun et fællesskab om en idræt, men er også et socialt fællesskab, hvor man kan møde venner for livet.

Vi ønsker,at give foreningerne de bedste vilkår for at dyrke idræt. Gladsaxe støtter foreningerne med gode anlæg og tilskud til foreningerne.

Vores mange idrætsforeninger skal have gode faciliteter, hvor de kan dyrke idræt. Der skal løbende ske forbedringer af de kommunale faciliteter, så flest mulige for mulighed for at dyrke idræt.

Idrætsudøvere fra Gladsaxe har gennem årene vundet mange medaljer national og internationalt. Vi ønsker at sikre de bedste vilkår for eliteidrætten. Den viden, som klubberne får ved at dyrke idræt på højeste niveau, kommer også breddeidrætten til gode i form af bedre idrætstilbud.

Det vil vi:

• Langsigtet investeringsplan for idrætsanlæggene

• Opførelse af ny skøjtehal

• Danmarks Rostadion på Bagsværd Sø

• Forlængelse af hal 2 på Gladsaxe Idrætsanlæg

• Oprettelse af idrætsklasser

• Øget profilering af Sports College Gladsaxe – talentudvikling  

• Der skal være plads til bredde- og eliteidræt i Gladsaxe 

• Udvikling af idrætstilbud til børn og unge med særlige behov

• Renovering af træningsfaciliteter – hæve vedligeholdelsesstandarden

• Bedre udnyttelse af skolernes idrætsfaciliteter

• Aflastning af de administrative byrder for foreningerne, så de kan fokusere på idrætten

Foto: Flickr.com Alex Lecea