Nej til boligfortætning

Det Konservative Folkeparti siger nej til øget fortætning af vores villakvarterer. Tættere bebyggelse i vores villakvarterer vil ødelægge dem.

Socialdemokraterne har gennem årene gentagne gange forsøgt at ødelægge vores villakvarterer med forslag om yderligere fortætning. Det har vi altid stemt imod.

Vi ønsker at udvikle Gladsaxes lokalområder ikke ødelægge dem med tæt bebyggelse, dobbelthuse eller supermarkeder midt i et boligkvarter.

Vi ønsker at bevare vores mange lokalområder med deres særpræg. Gladsaxe skal være en af Storkøbenhavns bedste kommuner at bo og leve i.

Borgerne skal inddrages mest muligt i arbejdet med at gøre Gladsaxe mere levende.

Gladsaxe skal være en grøn kommune, hvor der er et bredt udvalg af boliger til alle.

Det vil vi:

• Nej til øget fortætning af Gladsaxe

• Vil bevare og styrke vores boligområders særpræg

• Gladsaxe skal være en grøn kommune

• Nej til supermarkeder i boligområder

• Etablering af flere grønne friarealer og byrum