Respekt for lov og orden

Respekt for lov og orden

Konservative arbejder for et samfund, der bygger på tillid. Vi har tillid til hinanden. Det skal vi fortsat have. At vi har tillid til hinanden er en vigtig dansk værdi, som gør Danmark til noget særligt.

At vi er et demokrati og retssamfund er ikke nogen selvfølge. Det skal vi slås hver eneste dag.  Ytringsfrihed og demokrati er ingen selvfølge men er under pres i mange lande. Vi skal stå vagt om vores demokrati og retssamfund.

Danmark er et af verdens sikreste og tryggeste lande, at bo og leve i. Vi skal kunne gå trygt på gaderne og være sikre i vores hjem. Derfor skal der slås hårdt ned på de kriminelle bander, som i enkelte områder af vores land truer vores sikkerhed.

Et styrket og mere nærværende politi

Der skal slås hårdt og hurtigt ned på kriminalitet. Det kræver, at politiet er til stede, hvor kriminaliteten sker. Derfor ønsker konservative at styrke der lokale politi. Helt konkret ønsker vi 600 flere betjente og dermed gøre hverdagen sikker for de mange lovlydige danskere og mere usikkert for de kriminelle.

Vi ønsker flere mobile politistationer så politiet kan være til stede i nærområder, hvis der f.eks. pludseligt opstår bandekrig i et lokalområde.

Højere straffe til forbrydere og bedre vilkår for ofre

Straffen for kriminalitet skal være hård og konsekvent. Kriminelle skal sidde i fængsel så de ikke begår ny kriminalitet. Mange kriminelle begår flere forbrydelser men i dag straffes de kun for de hårdeste. Det skal ændres. Begår man flere former for kriminalitet skal man straffes for hver eneste forbrydelse. Det vil give længere straffe end i dag og holde forbryderen væk fra samfundet.

Konservative står altid på ofrenes side. Vi mener, offerets forhold vægter højere end den kriminelles. Derfor ønsker vi bedre vilkår for ofrene og højere straffe til de kriminelle.

Udlændinge der dømmes for kriminalitet er ikke velkommen i Danmark og skal udvises.

Integration

Et opgør med parallelsamfund

Vi mener, at det er ødelæggende for vores samfund, at unge drenge og piger vokser op i miljøer, hvor utryghed, manglende evne til at tale dansk, social kontrol, arbejdsløshed og kriminalitet fylder alt for meget i hverdagen. Konservative vil tage et opgør med de parallelsamfund, vi har i en række boligområder.

Folk må leve deres liv, som de vil under respekt for vores love og for vores medborgere. Ingen skal dog tvinges til, at leve et liv, de ikke ønsker. Vi skal slå hårdt ned på tvangsægteskaber, når familier tvinger unge familiemedlemmer til, at blive gift mod deres vilje eller når de unge sendes på genopdragelsesrejser til forældrenes hjemlande.