Styr på integrationen

I Gladsaxe bor der mange borgere fra mange af verdens lande. Nogle er flyttet til Danmark og Gladsaxe for at bo og arbejde. Nogle i få år. Andre flytter til Danmark, da de har fundet kærligheden her. Andre er flygtet til Danmark fra deres hjemland.

Mange indvandre er gode samfundsborgere, som bidrager positivt til samfundet. Men desværre har vi en gruppe, som ikke er integreret i det danske samfund.

Visse grupper af indvandrere, som har været mange år i Danmark, er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne og har en dårlig tilknytning til arbejdsmarkedet. De koster hvert år samfundet mange milliarder.

Det skal vi ændre. Vi må nytænke integrationsindsatsen. Vi skal have en integrationsindsats, som belønner de, som vil integrere sig. De, som ikke vil Danmark og det danske samfund, skal ikke kunne modtage offentlige ydelser.