Vi skal styrke den kollektive trafik

Vi vil styrke den kollektive trafik i hele Gladsaxe. Det skal være nemt og hurtigt at komme rundt i hele Gladsaxe. Vi støtter planerne om hurtigbusser til Bagsværd og Mørkhøj.

Vi vil arbejde for, at der bliver en bedre busbetjening af Høje Gladsaxe og Mørkhøj med flere daglige afgange og bedre forbindelser til København.

Hurtigbusser er hurtig og effektiv transport på tværs af Storkøbenhavn. Fra konservativ side støtter vi en metro fra København over Gladsaxe til Herlev Hospital.

Det Konservative Folkeparti er modstander af en letbane på Mørkhøjvej. En letbane er en dårlig samfundsøkonomisk løsning, der koster skatteborgerne milliarder af kroner.