Hurtigere genoptræning

I Gladsaxe venter man i gennemsnit 20 dage, før man kan begynde sin genoptræning, efter man er kommet hjem fra hospitalet. På landsplan er den gennemsnitlige ventetid 14,1 dag. 

Det fremgår af en undersøgelse som er lavet af Dansk Erhverv.  

Hurtig genoptræning er vigtig, når f.eks. er blevet hofteopereret. Ikke kun hvis man skal tilbage på arbejdsmarkedet. Men fordi det giver en bedre livskvalitet når man kan klare sig selv.

Mange kommuner, hvor borgerne hurtigere kommer i genoptræning, gør det bedre end Gladsaxe,

I vores nabokommuner er der en kortere ventetid på genoptræning end i Gladsaxe. I Ballerup kommune er ventetiden i gennemsnit 9 dage, i Gentofte 12 dage, i Allerød 10 dage og i Hørsholm 8 dage.

Så det er muligt at nedsætte ventetiden på genoptræningen. Selvom den faglige kvalitet i genoptræningen er høj i Gladsaxe, så er det også en kvalitet, at man kan hurtigt kan komme i gang med genoptræningen.

Ventetiden på genoptræning i Gladsaxe skal i fremtiden være 7 dage så Gladsaxe kan blive blandt landets bedste kommuner.

Vi vil opnå målet ved, at borgerne i fremtiden også kan benytte private fysioterapeuter og andet sundhedsfagligt personale. Skal vi undgå lange ventetider for borgerne på at komme i genoptræning, er det oplagt at bruge private fysioterapeuter.

At få nedsat ventetiderne er en god forretning for både borgere og kommunen. Ved at borgerne hurtigere kan blive genoptrænet og bliver selvhjulpne, sparer kommunen mange penge. Gladsaxe får ikke udgifter til sygedagpenge og hjemmehjælp, og borgerne får større livsglade.

Gladsaxe Kommune skal yde en bedre service til borgerne. Og et vigtigt område er sundhedsområdet.

I den kommende byrådsperiode vil vi arbejde for at ventetiden på genoptræning halveres fra de nuværende 20 dage til 7 dage.