Et børnevenligt Gladsaxe

Hverdagen skal fungere for børnefamilierne. Daginstitutionerne skal passe til families behov og ønsker. Fleksibilitet og valgfrihed er nøgleordene.

Forældrene skal bestemme mere over deres families liv, og vi ønsker at styrke det fri valg for den enkelte familie.

Forældrene i Gladsaxe betaler nogle af Danmarks højeste takster, for at få deres børn passet. De har krav på, at de kommunale pasningstilbud er i top.

Daginstitutionerne i Gladsaxe har hvert år 12 lukkedage som f.eks. 1. maj.  Det giver pasningsproblemer for mange forældre. Vi vil arbejde for at afskaffe lukkedagene i daginstitutionerne. Så kan den enkelte familie bestemme mere over deres egen hverdag.

Flere og flere forældre arbejder om aftenen og i weekenden. De har også et behov for pasning af deres børn, når de arbejder. Åbningstiderne og pasningstilbuddene skal tilpasses familiernes behov. Har familierne et behov for længere åbningstider eller at der er åbent i weekenderne, skal familierne have et tilbud, der passer til deres behov.

Det offentlige skal ikke tage ansvaret for børnenes opdragelse fra forældrene, men forældrene bør opnå størst mulig indflydelse på deres børns hverdag.

Alle forældre skal trygt kunne aflevere deres børn i Gladsaxes dagtilbud. Det skal ske til dagtilbud af høj faglig og pædagogisk kvalitet.

Det vil vi:

•  Afskaffe lukkedage i daginstitutionerne

• Øget fleksibilitet med tilskud til pasning af egne børn

• Forstærket forældreinddragelse i forældrebestyrelserne

• Høj faglighed hos alle medarbejdere

• Styrkelse af pædagogiske læreplaner og sammenhæng i kommunens indsats

• Gode fysiske rammer i alle dagtilbud