Det store jobcirkus

På 3 år har Gladsaxe brugt mere end 175 millioner kr. på at sende ledige i praktikforløb hos kommuner og virksomheder. 7.151 Gladsaxe borgere er de sidste 3 år sendt ud i job med løntilskud, i virksomhedspraktik eller jobrotation.

Om de 175 millioner man har brugt på, at sende ledige i praktik har givet resultat i form af faste job til de ledige det ved man ikke på Jobcenteret.

Skatteborgerne giver store tilskud til virksomhederne så de kan have gratis arbejdskraft. I virksom-hedspraktik har virksomheder mulighed for i op til 4 uger, at have en ledig ansat uden, at de selv skal betale den lediges løn. Lønnen betales af skatteborgerne.

I 2016 har Dansk Supermarked således 66 borgere i virksomhedspraktik, hvor Gladsaxes skatteborgere betaler lønnen så de kan få gratis arbejdskraft til deres mange supermarkeder.  Og man kan jo kun gætte på at Gladsaxe ikke er de eneste, som stiller gratis arbejdskraft til rådighed for Dansk Supermarked.

Den største aftager af ledige i praktik er dog Gladsaxe Kommune med flere tusinde Gladsaxe borgere de sidste 3 år. Man får det indtryk, at de mange ledige kun er billig arbejdskraft for kommunen uden mulighed for, de har en chance for fast arbejde.

175 millioner kr. er mange penge af skatteborgernes penge at bruge på noget, hvor man ikke ved hvad man får for de mange penge.

Det bedste man kunne gøre for de ledige var, at stoppe jobcirkusset og lade de ledige selv finde arbejde. Det er nok bedre og billigere end det jobcirkus man har nu.

Foto: Flickr.com Robert Couse-Baker