Er budgettet kørt af skinnerne?

Byggeriet med den kommende letbane er i fuld gang langs hele letbanens rute. Men er økonomien allerede kørt af skinnerne før den første skinne er lagt?

Da politikerne traf beslutningen om Hovedstadens Letbane (HL) blev det oplyst, at økonomien bag letbanen var god med en økonomisk reserve på mere end 1 milliard kr.

Det lyder jo meget godt. Men her to år senere uden der er lagt et eneste spor kan hele den økonomiske reserve være brugt.

HL har tidligere oplyst, at der allerede var afsat mere end 300 millioner kr. ud af reserven på 1 milliard kr.

Men på det seneste borgmestermøde i april måned kunne direktionen for HL oplyse, at ”på baggrund af vibrationsmålinger skal afklares om og i hvilken grad letbanesporenes design skal justeres. Såfremt letbanesporene skal omdesignes væsentligt vil det forventeligt være omkostningstungt. Af samme grund er risikoestimatet steget.”

HL har efterfølgende ikke ville oplyse hvor store omkostningerne vil være hvis letbanesporenes design skal omdesignes.

Som i så mange andre situationer holder bestyrelsen i HL kortene tæt ind til kroppen. Så tæt, at selv ikke ejerkommunerne ser referaterne fra bestyrelsesmøderne. Det skal være slut med hemmelighedskræmmeriet i HL.

Hvordan kan man efter mere end 15 års debat og utallige rapporter, og 2 år efter kommunerne har sagt ja til letbanen finde ud af at der er problemer med vibrationer fra letbanen så sporene skal omdesignes. En regning til mange millioner kr.

Holder budgettet for letbanen ikke, og der kommer millionoverskridelse skal Lyngby Taarbæk betale mere end 20% af kommunernes regning. Penge, som kun kan findes ved enten skattestigninger eller besparelser.

HLs bestyrelse må holde op med deres hemmelighedskræmmeri om letbanens økonomi og lægge alle tal på bordet for politikerne og borgerne.