Mere kedeligt betonbyggeri i Gladsaxe

Der bygges højt og tæt i hele Gladsaxe. Seneste har byrådet i december behandlede et forslag om nyt boligbyggeri ved Mørkhøj Bygade. Her vil et samlet byråd, på nær Det Konservative Folkeparti, tillade at der bygges op til 6 etager med en bebyggelsesprocent på over 100%.

I sidste måned havde Martin Skou fra Venstre et indlæg, hvor han talte for vi skulle bygge mere bæredygtigt og CO2 venligt i Gladsaxe. Det har han og resten af byrådet åbenbart glemt alt om, når der skulle stemmes.

De steder i Gladsaxe, hvor man i dag har tilladt højt byggeri, har det ikke bidraget til en forskønnelse af lokalområdet. Snarere tværtimod. Baxters bygning på Tobaksvej og det nye højhusbyggeri ved Vadstrupvej er eksempler på byggerier, som ikke gør Gladsaxe til en kønnere by at bo og leve i.

Så hvorfor bliver Gladsaxe Byråd ved med at tillade, at der bygges højt og tæt alle steder i kommunen? Det er ingen naturlov, at vi skal være 80.000 indbyggere, som åbenbart er Socialdemokratiets mål.

Fremfor at fælde træer og erstatte det med beton overalt, burde byrådet tænke mere på miljøet og klimaet. Gladsaxe er en af de kommuner i Danmark med mindst natur. Så måske Gladsaxe Byråd burde bruge mere tid på at sikre mere natur end nyt betonbyggeri i Gladsaxe. Flertallet i Gladsaxe Byråd har vedtaget en politik om Gladsaxe skal følge FNs verdensmål. Og det gør Gladsaxe ikke med alt det betonbyggeri.