Med letbanen kommer støjen

På Facebook kan man se Sigurd Agersnap fra SF fortælle, at støj er et stort samfundsproblem, som ikke bliver taget seriøst nok, og at den borgerlige regering sidder tungt på sine hænder, og ikke gør noget for at sænke støjen.

Med hvad vil Sigurd Agersnap gøre ved den støj, som kommer fra togene på den kommende letbane, som skal køre igennem Lyngby tæt på mange tusinde borgers hjem.

Letbanetog er ikke stilletog, som ikke støjer. Et letbanetog i fart larmer mere end 85 dB, når det passerer. Det er mere end 16 gange det anbefalede støjniveau på 53 dB. Så høj støj er skadeligt for ens helbred.

Høj støj gør folk syge. Hvert år er der mere end 1.000 danskere, som får diabetes som følge af høj støj. Mange får også stress eller dør for tidligt, som følge af dårlig søvn.

Mange skal i fremtiden leve med konstant støj, når et tog passerer hvert 2.5 min tæt på deres hjem det meste af dagen. Det vil uden tvivl betyde flere syge.

Hvis Sigurd Agersnap og de andre politikere, der støtter letbanen, mente det alvorligt med at reducere støjen, vil de vælge busser, der kører på el. De er nemlig lydløse. Så hvorfor vil man ikke satse på lydløse busser men vælge støjende sporvogne?

Det er ikke troværdigt, at man kræver af staten, at de skal fjerne støjen fra motorvejene når man selv bygger en letbane, som betyder at tusinderne af borgere i de næste 40 år må leve med høj støj fra letbanen. Støjen fra letbanen vil for mange være højere end den mange i dag oplever fra motorvejen.

Så hvis Sigurd Agersnap og andre letbanetilhængere vil gøre noget ved støjen, kunne de passende starte med støjen fra letbanen.