Støjramte borgere skal kompenseres

Tusinde af borgere langs Ring 3 kan de næste 6 år se frem til støj på 70 dB eller mere når den nye letbane skal bygges.

Det kræver store maskiner, når man f.eks. skal fræse asfalt af vejene for at gøre klar til skinnerne. Maskiner, som larmer meget. 

Vi ved fra forskning, at mange hvert år bliver syge af høj støj. Folk får diabetes, bliver stresset, får for lidt søvn eller dør for tidligt. 

Mange er i dag allerede ramt af for høj støj fra motorveje og store kommunale veje. Det kan i de kommende år se frem til endnu mere støj.

I forbindelse med byggeriet af den nye City metroring i København blev tusinder af borgere ramt af støj fra byggeriet af den nye metro.  Mange borgere oplevede store gener fra byggeriet. F.eks. at de ikke kunne sove og de blev stresset.

Generne fra byggeriet var så store, at Folketinget vedtog en lov hvor de berørte fik kompensation alt efter hvor store generne fra byggeriet var. De værst ramte blev tilbudt genhusning.

Politikerne har til det store anlægsarbejde i forbindelse med Ring 3 afsat lige præcis 0,- kr. til støjpuljer som de berørte borgere kan søge.

Det skal ændres støj er støj. Og det uanset hvad tid på dagen støjen kommer.

Støj fra anlæg af letbanen kan ikke undgås men fra politisk side må gøre alt hvad man kan for at mindske generne.

Det kan f.eks. være støjisolerende vinduer så man ikke kan høre støjen når man opholder sig i sit hjem eller for de værste ramte genhusning i de perioder, hvor støjen er værst.

Det gjorde man ved anlæg af Cityringen så, hvorfor ikke ved anlæg af Letbanen. Støjgenerne er de samme.

Politikerne må sætte de fornødne midler til støjbekæmpelse i forbindelse med anlæg af letbanen i de kommende 6 år. Vi skal ikke have flere borgere, som skal blive syge af støj.