Nu kommer regningen for letbanen – færre busser

Region Hovedstaden har i 2021 en økonomisk udfordring med at skabe balance i budgettet. Det skyldes bl.a, at udgifterne til kollektiv trafik er stigende, herunder anlægsudgifter til letbanen. Og de udfordringer bliver ikke mindre i de kommende år.

I år skal Regionen betaler mere end 30 millioner kr. til anlæg af letbanen, og fra 2021 og frem 58,8 millioner kr. Pengene, som skal tages fra det samme budget, som finansierer de regionale busser og lokalbaner.

Da politikerne vedtog Hovedstadens Letbane, var der ikke nogen, der fortalte, at en del af finansieringen for letbanen var besparelser på busdriften. Heller ikke borgmester Trine Græse.

Politikerne i Regionsrådet har drøftet forskellige besparelsesforslag på 10-15 og 20 millioner kr. Alle besparelsesforslag er mindre end det regionen hvert år, skal betale for anlæg af letbanen.

Havde det ikke været for anlægsomkostninger til letbanen, kunne besparelser på busdriften være undgået.

Politikere, der har stemt for letbanen, kan ikke tillade sig at protestere mod nedskæringer i busdriften, da nedskæringerne er en konsekvens af deres beslutning.

I dag er der 5.5 millioner rejsende, der årligt bruger 300S og 30E, som letbanen skal erstatte. Letbanen koster med anlæg, omlægning af forsyning og udskiftning af toge skatteborgerne mere end 9 milliarder kr. Og det før togene har kørt en meter. Letbanen bliver et dyrt bekendtskab for skatteborgerne i Gladsaxe og hele regionen. Ikke kun økonomisk, men også i form af forringet busbetjening.

Foto: Kristoffer Trolle Flick.com