Har letbanen et driftsbudget eller ej?

Selvfølgelig har et så stort projekt, som Hovedstadens Letbane (HL) et driftsbudget, vil de fleste sige.

Men det har HL ikke, hvis man skal tro formand Jakob Thomasen. Han har i en mail til mig skrevet ” I forhold til dine spørgsmål vedr. selskabets driftsbudget, kan jeg oplyse, at Hovedstadens Letbane ikke har udarbejdet driftsbudgetter, hvor indtægter og udgifter fremgår, på nuværende tidspunkt under hensyntagen til, at letbanen først går i drift i 2025.”

I januar 2018, da politikerne i Regionsrådet og ejerkommunerne i HL endeligt skulle vedtage anlæg af letbanen, fortalte HL over 44 sider, at budgettet bag letbanen holdt. Man kunne i brevet oplyse om både driftsindtægter og -udgifter.

Så hvordan kan formanden for HL skrive, at man ikke har et driftsbudget i dag, mens man i 2018 til region og kommunerne kunne oplyse om driftsindtægter og -udgifter.

Har HL ikke i dag et driftsbudget for letbanen, så burde man hurtigst muligt få udarbejdet et. Det har alle private virksomheder. Hvordan kan politikerne beslutte et projekt til mere end 8 milliarder kroner uden et driftsbudget, kan kun undre.

Region og kommuner skal de næste 40 år betaler mange milliarder kroner for letbanen i tilskud og afdrag på lån. Er der ikke orden i økonomien, kan det koste borgerne mange milliarder kr. i ekstra tilskud. Ekstra tilskud, som vil betyde færre penge i kommunekasserne til velfærd.

HL er meget lukket omkring hele anlægget af letbanen. F.eks. vil man ikke udlevere referater fra bestyrelsesmøder til kommunerne. Regionsråd og kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne må kræve, at de får fuld indsigt i bestyrelsens arbejde herunder referaterne og budgetter.

Hvis det er korrekt, at HLs bestyrelse ikke har lavet driftsbudgetter, som Jakob Thomasen skriver, kan man blive bange for, at der ikke er styr på budgetter i HL, og der vil blive skrevet ekstra milliardregninger ud til kommunerne de næste mange år.