Hvad med støjen fra letbanen?

I Gladsaxe er mere end 6.000 boliger ramt af støj fra de motorveje, som går gennem Gladsaxe. Høj støj gør hvert år mange danskere syge, og mere end 500 dør hvert år af høj støj.

Det skal vi have gjort noget ved. Vi skal have reduceret støj fra motorvejene. Det kan vi f.eks. gøre ved, at lægge låg på de motorveje som går igennem Gladsaxe. Det Konservative Folkeparti var de første til at foreslå det.

Mens forhåbentlig flere tusinde Gladsaxe borgere kan se frem til, at støjen fra motorveje i fremtiden reduceres pga. af ny teknologi, som f.eks. el-biler, kan flere tusinde af borgere se frem til at måtte leve med høje støj i de næste 40 år fra den kommende letbane.

For letbaner larmer. Når et letbane-tog kører 30 km/t, larmer det 75 dB. Og det vil kunne høres i de mange boliger, som ligger langs letbanen på Buddingevej og Ring 3. Miljøstyrelsens grænse for støj fra toge er 64 dB. Letbanetogene larmer således 1 1/2 gange mere end Miljøstyrelsens støjgrænse.

Det er ikke acceptabelt. Specielt ikke når der findes et bedre alternativ i form af el-busser, der både larmer mindre, og er mere miljørigtige, da de bruger mindre energi end et letbanetog.

Hvis Borgmester Trine Græse vil gøre noget for Gladsaxe borgernes så skulle hun arbejde for en fremtidssikret BRT-løsning. Det vil være godt for støjen, miljøet og klimaet.